Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Leerikool

Risti koguduses on 2016. a toimunud kaks leerikursust. Järgmise kursusega alustame kohe, kui on kogunenud väike grupp, kes soovib leerikooli tulla. Oma huvist andke palun teada tel 55649256 või risti@eelk.ee. Teretulnud ka kõik teie ristimise ja leeriõnnistamise teemalised küsimused. 

Leerikooli võivad tulla ka kõik need, kes pole veel ristitud. Oodatud on ka need, kes pole veel päris kindlad, kas nad kogudusega liituda soovivad. Leerikursusel osalemine ei kohusta Teid kogudusega liituma.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!” Selle Jeesuse ristimiskäsu juurde kuulub ka ülesanne õpetada ristituid tundma Jumala tõotusi ja tahtmist.
Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist (ladina keeles confirmare - kinnitama): täisealine inimene tunnistab leerijumalateenistusel oma lapsepõlves vanemate poolt soovitud ja toimetatud ristimist. Tehes seda kinnitab ta oma usku Jumalasse ja tunnistades selle kiriku, kus ta konfirmeeritakse, oma pühakojaks.

On selge, et inimene saab kristlikku usku oma usuks tunnistada üksnes siis, kui ta teab, mida see usk tähendab ja millele ta oma lootuse paneb. Leerikool (saksa k. lehren ‘õppima,õpetama' ) tähendabki aega, mil õpitakse tundma ristiusu ja koguduse elu põhitõdesid ning antakse orientiirid kristlasena elamiseks. Selline õpiaeg on eelnenud täisealiste ristimisele ja konfirmatsioonile läbi kogu kiriku ajaloo. Õpetust ja õppimist on vaja, et teha teadlikke otsuseid.


Mida leeriskäimine annab?

Konfirmatsiooni läbi saab ristitud koguduseliikmest täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla lapsele ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel (valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks).
Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös ning kasvada usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Millal on õige aeg tulla leeri?
Leeriiga algab tänapäeval 15. eluaastaga. Algselt oligi leer mõeldud noortele - "leerist lahtisaanu’ tunnistati täiskasvanud ja iseseisvaks inimeseks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus kogudusega liitumisele. Seepärast võib seda teed ette võtta igas eas - ka siis, kui endale tundub, et ‘õige aeg juba möödas on.’ Mõnikord tulevadki leeri just need, kellel esimene noorus juba seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järgi mõtelda. Niisiis võib öelda - just nüüd ongi õige aeg leeri tulla!

Kas on õige tulla leeri, kui ei ole veel ise usus kindel?
Leerikooli on teretulnud ka see, kes peab end ristiusku puudutavates küsimustes kahtlejaks. Leer ongi mõeldud otsijatele ja ausatele küsijatele. Kahtlused kuuluvad lahutamatu osana inimeseksolemise ja elu juurde. Kristlik usk ei ole pime kuulekus kellegi poolt sõnastatud tõdedesse, vaid pigem pidev liikumine taipamise ja selguse suunas. Just leeris on teil hea võimalus uurida ja arutada, mida ristiusk endast kujutab ning mida tähendab elada kristlasena. Leer on Jumala ja iseenda tundmaõppimise koht. Lõpliku otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks leerikooli jooksul.

Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Oluline on siiras huvi ja valmisolek end pisut pingutada (leeritunnis ja jumalateenistusel käia ning lugeda), teistega oma mõtteid jagada ning arutleda.
Kui te ei ole ristitud, siis pole seegi takistuseks. Sel juhul ristitakse teid enne leeriõnnistamist (konfirmeerimist).

Risti koguduses toimub leerikool 2-3 korral aastas ning kestab ca 2 kuud. Püüame olla võimalikult paindlikud, et osaleda saaksid ka tööl käivad ja/või pereinimesed ning et keegi ei peaks kiire elutempo vms tõttu õnnistusesest ilma jääma.
Kui teil on tõsiseid põhjuseid, miks Te leerikoolis osaleda  ei saa (haigus, elukoht välismaal vms), siis on erandkorras võimalik läbida leeriõpe individuaalprogrammi järgi. Ka sellisel juhul saab teist Risti koguduse liige. Seetõttu on individuaalprogrammil osalemise eelduseks Teie seotus (või soov olla seotud) kogudusega/piirkonnaga/kirikuga. (Nt Võrus või Virumaal elav inimene võiks sellisel juhul pöörduda ikka pigem oma kodukandi koguduste poole.)

Teata oma soovist tulla leerikooli või saada individuaalset leeriõpetust koguduse õpetajale aadressil risti@eelk.ee