Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Kodukülastus

Koguduse elus on loomulikuks osaks ka suhtlemine väljaspool jumalateenistust. Nii on enesestmõistetav see, et kirikuõpetajaga saadakse kokku ka kodudes. Põhjuseks võib olla koguduseliikme sünnipäev või soov saada osa kodusest armulauast, kuid alati ei peagi kodukülastuseks mingit erilist põhjust olema. Käekäigu järele pärida ning üksteist ära kuulata ja julgustada võib alati.
Iseäranis oluliseks peame seda, et koguduse õpetaja jõuaks nendeni, kes ise enam kirikusse ei jõua.
Kui Teie näeksite meeleldi koguduse õpetaja või mõne teise koguduseliikme külaskäiku enda või mõne oma vanaks ja väetiks jäänud tuttava pool, siis andke sellest teada koguduse
õpetajale. Küllatulek oleks meeldiv kohtumine