Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Meie kogudus

Risti kogudus on elanud ja tegutsenud selles paigas juba üle 700 aasta. On olnud paremaid ja halvemaid aegu - sõdu, katku, punavõimu - kuid kogudus on Jumala abiga püsima jäänud. Enamgi veel:  viimastel aastatel on liikmeskond tublisti noorenenud, on lisandunud imetlusväärselt palju arukaid ning armastust ja indu täis inimesi  nii kihelkonnast kui kaugemalt.

Täisealisi annetajaliikmeid oli Risti koguduses 2016.a 302; sellele lisanduvad lapsed ja noored. Tegelikke liikmeid ehk kõiki ristituid on üle 600.

Aga kes me õieti oleme, kristlased, Risti koguduse liikmed? Kas need, kes arvavad, et valdavad kogu tõde ja peavad end seepärast muust maailmast paremaks? Sugugi mitte.

Toomas Paul kirjutab 2009.a septembrikuu Horisondis, et inimesed on nagu need, kes pimedas peavad minema üles trepist, mille astmete arvu nad ei tea. 'Kui nad kujutlevad, et aste on viimane, ning seavad jalad kõndimiseks, tõukavad nad varbad vastu astme külge ja võivad kukkuda tagasi. Kui nad aga arvavad, et on veel palju astmeid, ja astuvad viimase ära sellise teadmisega, siis nad ainult komistavad. Mõlemad võimalused hirmutavad ja takistavad. Inimene jääb pigemini seisma oma mõistusekäigu trepil poolele teele, kui et edasi astub. Just sellest hirmust peab pääsema.'

Hirmust pääsedes saab inimene vabaks ning rõõmsaks, ta võib riskida trepist aina edasi minna ning õhutada teisigi kaasa tulema. Nii muutub elu üheks imeliselt kauniks ning põnevaks rännakuks ülespoole - Tema poole.

Kes on see Tema? Mõni nimetab Teda Olemise Aluseks, teine Saatuseks, kolmas Igavikuks või Looduseks. Meie oleme Temas ära tundnud Jumala - selle Jumala, kes iga inimlast isiklikult tunneb ja armastab.

Kui küsida, mida me usume, siis tuleb kõigepealt järele mõtelda, mida tähendab 'usk'. Usk on eelkõige usaldus. Ja meie usaldame Jumalat kui Loojat, kes on kinkinud meile elu, selle looduse ja maa ning meie armsad; kui Kõigeväelist, kes kannab meid päevast päeva.

Me usaldame Teda kui oma Päästjat - Jeesust Kristust, kes võttis enese peale inimeseks olemise vaeva ning tasus meie võla. Ta on surma ja kurjuse võitja, ja Tema kaudu võib sellest võidust osa saada iga inimlaps.

Ja viimaks usaldame me Teda kui Püha Vaimu, seda, kes on teenäitaja, kes elavaks teeb ja rõõmu annab, kes on meilegi ammendamatuks armastuse ja kannatlikkuse, rahu ja väe allikaks.

Kogudus lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist ja EELK põhikirjast.

Tule ja kuula. Tule, mõtle, saa osa. Oled südamest teretulnud.See on Sinu võimalus seesmiselt uueks ning elavaks saada.