Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Liikmeks saamine

Koguduse liikmeks saab inimene ristimise kaudu.

Koguduse täieõiguslikuks liikmeks saab inimene leeriõnnistamisel. Sellega saavad inimesele osaks ka kõik koguduse liikme õigused ja kohustused. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel: valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks.
Täisõigusliku koguduseliikme aukohuseks on toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös, kasvades usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Koguduse liikmeks võib saada ka ületulekuga teisest kogudusest näiteks elukoha vahetamise korral. Sel juhul tuleb minna elukohajärgse koguduse õpetaja juurde, kes saadab eelmise koguduse õpetajale kirjaliku kirikutähe nõudmise. Too omakorda läkitab uude kogudusse kirikutähe, mis kinnitab inimese isikuandmeid ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks olekut.