Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Eakad

Suure osa ühiskonnast moodustavad eakad inimesed. Meie koguduse eakad on tragid ja aktiivsed, mida tõestab kõige paremini nende osavõtt jumalateenistustest, kaasalöömine vabatahtlikena Teeliste Kiriku projektis, sügisreisil ja paljudes muudes koguduse ettevõtmistes.

Kõigil eakate tegemistest huvitatutel palume ühendust võtta koguduse õpetajaga.

Neid eakaid inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei pääse kodunt välja, külastaksime meelsasti kodus.