Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Diakoonia

Diakoonia ehk kristlik armastus- ja halastustöö on koguduseelu orgaaniline osa, sest kes on saanud osa Jumala armastusest, ei saa olla teisiti kui vaid seda armastust edasi andes. Jumala armust ja halastusest elades pole raske olla armuline ning halastada nende peale, kes viletsamas olukorras on.

Koguduse diakooniatöös püüame jõuda nendeni, kes on üksi ning vajavad tuge. Siinjuures ei oma mingit rolli see, kas abivajaja on koguduse liige või mitte - Jumala loodu on ta igal juhul.

Vahel leiab abi aga ärakuulamisest ja toetavast sõnast ehk kristlikust hingehoiust. Koguduse õpetaja on ennekõike korraliku väljaõppe saanud hingekarjane. Arukas on inimene, kes end oma hädades üksi ei jäta, vaid oma murega kirikuõpetaja või teise kristlase poole pöördub. Üheskoos on kergem oma koormad Jumalale üle anda ning Tema abi mõista ja vastu võtta.

Nii abivajajail kui ka abi anda soovijail palume võtta ühendust koguduse õpetajaga  või juhatuse liikme ja koguduse perenaise Kaja Viisitammega tel 53 583 632.