Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Täname!

Suur tänu teile, koguduseliikmed, kes olete aastast aastasse toetanud oma kogudust nii ennastohverdava vabatahtliku töö kui annetustega!
Teie toetus on koguduse tegutsemiseks elutähtis. Aitäh, et Teil on jätkunud vaimusuurust olla lahke andjaks!

Aitäh Teile, sõpruskogudused: Kirkonummi kogudus Soomes ja Sehestedti kogudus Saksamaal, meie kogudusele järjepidevalt ulatatud toe ja abi eest!

Aitäh Rändmeister OÜ-le meie kiriku  restaureerimise eest!

Tänud igaühele, kes on aidanud kogudust nõu ja jõuga, palvete ja hea, julgustava sõnaga! Aitäh teile kogu teie armastuse eest!