Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Kirikulise meelespea

- Kirikusse astudes seisatatakse palveks, sest see on tulek Jumal juurde, Temale pühitsetud kotta.
- Mobiiltelefon lülitatakse kirikus välja.
- Jumalateenistusele tullakse õigeks ajaks ja ollakse kohal kuni lõpuni. Hilineja püüab leida endale koha teisi segamata.
- Kirik elab inimeste annetustest. Kiriku ukse juures on tavaliselt selleks otstarbeks pandud korjanduskarp. Rõõmsa ja tänuliku südamega antu on õnnistuseks nii kogudusele kui ka andjale enesele.
- Suuremate kirikupühade aegu korraldatakse Risti kirikus nn tukukotikorjandus. See toimub iidse kombe kohaselt palvelaulu ajal. Kasutusel on ligi 150-aastased tukukotid, millesse kirikuline saab oma annetuse panna kirikupingist lahkumata. Nagu ikka, on oodatud annetused, mis lähtuvad rõõmsast ja tänulikust südamest.
- Kirikust minnakse välja peale seda, kui on väljunud õpetaja. Kui on tingimata tarvis lahkuda enne jumalateenistuse lõppu (nt ei püsi teie lapsed enam paigal), võib seda teha mõne koguduselaulu ajal.
- Jutluse, palve või õnnistamise ajal kirikust reeglina ei väljuta.
- Meie koguduses on tavaks soovida inimestele kirikust väljumisel õnnistust käepigistusega.