Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Koguduse õpetaja

Risti koguduse õpetaja on alates 2005. a kevadest olnud Annika Laats.

Annika Laats on sündinud 1. mail 1970 Tallinnas.

Ta on õppinud Tallinna 44. Keskkoolis ja Tallinna Reaalkoolis (toona Tallinna 2. Keskkooli) ning lõpetanud Tallinna Reaalkooli 103. lennu hõbemedaliga. Aastatel 1988-1990 õppis  ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas pediaatria erialal. Aastatel 1986-1992 töötas õpingute kõrvalt esmalt Tallinna I Sünnitusmajas, seejärel Tartu Lastehaiglas hooldusõe ning õena.
Annika Laats on lõpetanud kiitusega Tartu Meditsiinikooli. 1994. aastal omandas ta Ungaris diakonissidiplomi.

Aastatel 1995-2001 õppis Annika Laats EELK Usuteaduse Instituudis ning aastatel 2000- 2001 paralleelselt ka Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikooli usuteaduskonna lõpetas ta cum laude aastal 2001. Järgnes pastoraalseminar EELK UI-s. 2. augustil 2002 ordineeris peapiiskop Jaan Kiivit Annika Laatsi õpetajaks.
 Aastatel 2001-2004 teenis ta EELK Tartu Pauluse koguduses praost Joel Luhametsa kõrval abiõpetajana.

Annika Laats töötab ka hingehoidjana Tallinna Lastehaiglas ja kaplanina Tallinna Diakooniahaiglas

Ta on täiendanud ennast põhiliselt hingehoiu ja leinatöö vallas. Pooleli on õpingud Helsingi Ülikoolis doktorantuuris süstemaatilise teoloogia alal.

Annika Laats on abielus Alar Laatsiga ja ta on kolme lapse ema.

Annika Laats on Lääne-Harju praostkonna abipraost ja Kirikukogu XXIX koosseisu liige. Ta on SA EELK Diakooniahaigla nõukogu esimees, MTÜ Palliumi ja MTÜ Vaikuse lapsed liige, SA Tallinna Lastehaigla eetikakomitee liige ning veebiajakirja www.kjt.ee toimetuskolleegiumi liige.