Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Välkommen till det heliga Korset!

Vi välkomnar dej till vår hemsida! Men vi skulle vara ännu lyckligare att möta dej personligen i vår underbara kyrka och församling.

Låt oss berätta om var vi finns och vem vi är.

FÖRSAMLINGEN

Risti församling ligger i den mest västra delen av distriktet Harrien (Harjumaa) i norra Estland. Tidigare var den känd under det latinska namnet Crux eller på tyska Kreutz. På svenska skulle det heta Kors församling. På nuvarande kartor hittas det under namnet Harju-Risti.

Församlingens område börjar vid Padis klosterruiner och når de vackra skogarna vid Vippal (Vihterpalu) och kusten vid Keibu och Aklepa (Alliklepa) Församlingens territorium är inte stort ca 300 kvadratkilometer och befolkningen är ca 900 personer. Många av innevånarna har sin utkomst i Paldiski, Keila och även i Tallinn.

Under de senaste årstiondena har församlingen varit ganska liten, även med estniska proportioner. Ännu några få år sedan var antalet trogna omkring 90. Men under de senaste tre åren har det skett en remarkabel ökning av antalet. Vi bevittnar inte bara en tillväxt i medlemmar utan en tillväxt i riktiga aktiviteter bland alla generationer.

År 2015 var antalet aktiva medlemmar i församlingen 298. Enligt kyrkolagen är de som betalat sin årliga kyrkoskatt aktiva medlemmar. Att hålla räkning på de döpta medlemmarna ha varit nästan omöjligt p.g.a. olika orsaker, bland vilka perioden med den ateistiska sovjetregimen inte är neglierbar.

Vi välkomnar människor från överallt att delta i vår gemenskap och kärlek till Gud och medmänniskan.

I kyrkan har vi gudstjänst den 2:dra och 4:de söndagen i månaden samt på större kyrkliga högtider startande 13.00.

Pastor Annika Laats, Tel +372 55649256 risti@eelk.ee

IBAN EE631010052037951005, SEB, SWIFT: EEUHEE2X.
Kontoinnehavare EELK Risti kogudus. 

Tack så mycket för er strålande hjälp!

KYRKAN

Kyrkan i Risti tillägnad det heliga Kristi kors grundades på 1200-1300-talet av cistercienser munkarna på Padis kloster. Den äldsta delen i detta Guds hus är koret i den östra delen av byggnaden.

På 1400-talet erhöll kyrkan ett rakt torn med en rund golvplan. På 16-hundratalet rasade den övre halva delen, och det restaurerades endast delvis.
I Risti kyrkans klocktorn finns den äldsta kyrkklockan i Estland, som gjöts i den första halvan av 1400-talet. Den näst äldsta klockan (1500-talet) är oandvändbar p.g.a. en spricka i sidan och den är placerad i kyrksalen. Den nyaste klockan gjöts i Westfahlen, Tyskland vintern 2006.
Altartavlan (ca 1870) är en kopia av altartavlan i Tallinns domkyrka målad av den tyska målaren Eduard von Gebhardt. Predikstolen är gjord av Tobias Heintzel 1630.
På den östra väggen i mittskeppet ser man märken av skulpturer som tidigare stod där. Denna Golgatagrupp, skulpturer i övernaturlig storlek gjorda i Rehnland på 1300-talet, visar den korsfäste Kristus, den heliga Maria samt evangelisten Johannes. År 1959 togs dessa skulptyrer från församlingen och är nu utställda på konstmuseet i Niguliste kyrkan i Tallinn. Församlingen har inte slutat att hoppats att få dem tillbaka till vår kyrka.
En orgel, ett mästerstycke av den kändaGustav Normann var en gåva från godsägaren på Vihterpalu Gustav von Knorring (1852) Vihterpalu har hjälpt församlingen även i dag – godsägaren Timo Lemberg har bekostat vår nuvarande brochyr.

Evangeliet har predikats i kyrkan i Risti för över 700 år. Resande sig över både tid och bygden är kyrkan ett kraftfullt monument över våra förfäders tro. Kristus är klippan vilken var basen i deras liv. Våra liv och själar behöver även en fästpunkt. Det finns mycket att sträva efter, men våra hjärtan är rastlösa tills de finner frid i Gud.