Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Vabadussõja ausammas ja pärg

VABADUSSÕJA AUSAMMAS

Risti mälestussamba näol on tegemist ühega neljast Vabadussõja mälestusmärgist, mis säilis puutumatuna läbi kogu okupatsiooniaja. Ausamba esiküljele on kirjutatud kaheksa Vabadussõjas langenud Risti kihelkonnast pärit mehe nimed ning tsitaat " Suuremad armastust ep ole ühelgi, kui see, et tema oma elu jätab oma sõbrade eest! Joh 15:13". 

VABADUSSÕJA AUSAMBA PÄRG

Tänini on alles ka samba juurde kuulunud raudplekist mälestuspärg, mis on ainus teadaolev omasugune Eestis.

Tõenäoliselt Nõukogude okupatsiooni saabudes kirikutorni varule viidud pärg lebas seal kummulikeeratuna ja tolmu alla mattununa aastakümneid. Kolm aastat tagasi tõid koguduseliikmed torni koristamise käigus pärja taas päevavalguse kätte ja tegid sellele esmase puhastuse.
Metallpärja lintidelt võib lugeda, et selle on Risti kihelkonna langenute mälestuseks toonud Eesti Vabariigi Sõjaministeerium. Pärg paigutati Risti kirikaias oleva Vabadussõja mälestussamba juurde tõenäoliselt monumendi avamisel 29. juunil 1924.

Pärg konserveeriti 2014.aasta juunis Ennistuskoja Kanut poolt Kaitseministeeriumi ja koguduse toel.
Pärg paikneb Risti kiriku eeskoja lõunapoolsel seinal.