Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

LASTELAAGER

31.05.2017

LASTELAAGER 6-12-a. lastele
18.-20. juunil Talu Laagrikeskuses.
Info ja regimine tel 55649256, risti@eelk.ee

Õpikoda "Mälu, järjepidevus, identiteet"

26.03.2017

Paastumaarjapäeval, 25.-26. märtsil toimus EELK Talu laagrikeskuses Risti koguduse projekti "Kogemusõpe: mälu, järjepidevus, identiteet" raames õpikoda, mille põhiesinejaks oli Marju Kõivupuu.
Süvenesime Eesti pärandkultuuri olemusse ning arutlesime võimaluste üle seda koguduslikus töös edasi kanda ja arendada. Probleemkohtadena kerkisid üles küsimused juurtetuks muutunud ühiskonnast, pealiskaudsusest, hirmust eksistentsiaalsete küsimuste, iseäranis surmaga kokkupuudete eest. Osalejatele mõjus eriti sügavalt Marju Kõivupuu käsitlus sellest, kui tihedalt on meie kultuur ja mõttemaailm läbi põimunud kristliku pärandiga ning kuidas mõjub inimesele see, kui oma kasvupinnasest võõrdutakse.
Rühmatöödes arutleti ajaloolise mälu, kihelkondlike traditsioonide ja sümboolika ning piirkondliku identiteedi üle praeguse regionaalpoliitika tingimustes. Üritusel osalesid projekti partnerid Nissi kogudusest.
Meid Toetas

Leerikursus noortele!

20.03.2017

Lisaks täiskasvanute leerikursusele alustab sel aastal tööd ka 15-20-aastastele noortele mõeldud leerikool. Kursus algab reedel, 31. märtsil kl 18 leerilaagriga Rannamõisas. Oodatud ka kõik kõhklejad ja kahtlejad. 26. märtsiks palume registreeruda ja tasuda osavõtumaks 8 eurot koguduse kontole. Info 55595 850 (Linda Sakala), 55649256 (õp Annika).

Leerikursus täiskasvanutele

20.03.2017

Pühapäeval, 26. märtsil kl 15 alustab Risti kogudusemajas tööd täiskasvanute leerikursus. Esimeses tunnis lepitakse kokku järgmiste kohtumiste ajagraafik. Oodatud on ka kõik kahtlejad, uudishimulikud, end täiendada soovivad inimesed, kel vanust 20-100 aastat. Info tel 55649256, risti@eelk.ee

Risti noorte bänd

12.02.2017

Laupäeval, 18. veebruaril kl 12 toimub kogudusemajas esimene noortebändi proov. Bändi juhendajaks on Tero Ruotsala. Oodatud on kõik Risti kihelkonna ja koguduse noored, kel huvi muusikat luua! Kel on oma pill, võib selle kaasa võtta.

Koguduse uus nõukogu on valitud

12.02.2017

Iga nelja aasta tagant valitakse EELK kogudustes vastavalt kirikuseadusele uued juhtorganid. Pühapäeval, 12. veebruaril toimusid Rist koguduse uue nõukogu valimised. Nõukogu koosseis: Kaire Aadamsoo, Maarti Eenpuu, Andrias Heinlaid, Peedu Kiviorg, Rein Kiviorg, Taimo Kurst, Sven Kööp, Õnne Luik, Marko Paloveer, Anneli Pärlin, Linda Sakala, Meelis Süld, Tiit Tomp, Kaja Viisitamm, Meelis Vizgirda. Nõukogu asendusliikmeteks valiti Tiia Niinemaa ja Aire Tammejuur. Nõukogu valis eneste seast koguduse juhatuse: Anneli Pärlin (juhatuse esimees), Marko Paloveer (juhatuse aseesimees), Peedu Kiviorg, Tiit Tomp, Kaja Viisitamm. Jõudu ja õnnistust kõigile, kes koguduse eesotsas!

Kevadine leerikursus

16.01.2017

Kevadine leerikursus toimub 26.03-28.05.2017. Teretulnud on kõik inimesed, ka kõhklejad ja muidu uudishimulikud või teadmishimulised vanuses 15-100.
Esimesel kohtumisel, 26. märtsil kl 14 lepime kokku leeritundide täpse ajakava. Tunnid toimuvad tõenäoliselt nädalavahetustel või reede õhtuti. Oma soovidest ja võimalustest palume varakult teada anda aadressil risti@eelk.ee või tel 55649256


Lk 2/19 • EelmisedJärgmised