Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad,

aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. 1Kr 1:18

Jumalateenistus ja leeripüha 27. septembril

By Jutlus

Septembrikuu viimasel pühapäeval oli Risti kirikus leeripüha, jumalateenistust juhatas ja leerikõne pidas õpetaja Annika Laats (alates 17’30”), külalisena jutlustas nelipühi kiriku piiskop ja kaitseväe vanemkaplan kpt Ago Lilleorg (alates 38′).

Jumalateenistus ja leeripüha 27. september 2020

27. septembril oli Risti kirikus leeripüha, jumalateenistust juhatas ja leerikõne pidas õpetaja Annika Laats (alates 17'30"), jutlustas nelipühi kiriku piiskop ja kaitseväe vanemkaplan kpt Ago Lilleorg (alates 38').

Posted by Risti kirik on Esmaspäev, 28. September 2020

 

Kui video kodulehel ei avane, vaata jumalateenistuse salvestist Facebookist , heli lülitub sisse videoakna all paremal servas olevat kõlari kooni klõpsates.

Jumalateenistus 13. septembril

By Jutlus

Jumalateenistus 13. septembril, jutlustas õpetaja Annika Laats. Armulauaga teenistused on Risti kirikus igal 2. ja 4. pühapäeval kell 13.

Jumalateenistus 13. septembril

Jumalateenistus 13. septembril EELK Risti kirikus. Jutlustab õpetaja Annika Laats.

Posted by Risti kirik on Esmaspäev, 14. September 2020

Kui video kodulehel ei mängi, vaata teenistust otse Facebookis https://www.facebook.com/ristikirik/posts/2429980760637228