Jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad,

aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. 1Kr 1:18

Jumalateenistus 1. advendil

By Jutlus

29. novembril oli meil kirikus kolm pidulikku sündmust: 1. advendi tähistamine, külas käis naiskoor Terzo ja oli ka hõbeleeri päev. Jutlustas õpetaja Annika Laats. Video on seekord kahes osas, vabandame katkestuste pärast – iga uus asi vajab õppimist ja nõrgad kohad välja selgitamist. Vaata teenistuse esimest poolt https://www.facebook.com/ristikirik/videos/180463990392667 ja teist poolt https://www.facebook.com/ristikirik/videos/868925323852413. Video vaatamiseks ei ole vaja FB kasutajat, sisselogimisaknaid saab eirata, heli kuulmiseks klõpsata all paremal servas asuvat kõlari ikooni.

 

 

Jumalateenistus igavikupühapäeval

By Jutlus

22. novembril on kirikukalendris igavikupühapäev. Risti kirikus laulis seekord segakoor Rello Märjamaalt dirigent Thea Paluoja juhtimisel. Jutlustas õpetaja Annika Laats, orelil Helle Suurlaht. Vaata jumalateenistuse salvestist Facebookis https://www.facebook.com/ristikirik/videos/786700595597645. Video vaatamiseks ei pea olema Facebooki kasutaja, sisselogimisaknaid võib eirata, heli saamiseks klõpsata paremal all nurgas olevat kõlari ikooni.

Vikerkaar enne teenistust Harju-Ristil 22.11.2020. Foto: Epp Kreisman

Risti kiriku uuendatud heli- ja videotehnika

By Teade

Risti kirikus toimuvad jumalateenistused ja kontserdid jõuavad edaspidi veelgi laiema hulga inimesteni, sest kogudus on paigaldanud heli- ja videolahenduse, mis võimaldab teha otseülekandeid ning salvestusi.

Jumalateenistuste videosalvestustega tegime algust juba kevadel, mil koroonakriisist tingitud eriolukorras pidi kirik uksed sulgema ning leidma võimaluse jumalateenistuste jätkamiseks internetis. Seni tuli kasutada koguduseliikmete isiklikku tehnikat, kuid nüüd on kogudusel olemas varustus, millega saab heal amatöörtasemel pilti ning heli toota.

Novembris käib Risti kirikus tehnika häälestamine ning õppimine, et jumalateenistused ja kontserdid võiksid otseülekannete või salvestistena jõuda sotsiaalmeediasse ning koguduse kodulehele ristikirik.ee.

NB! Kogudus kutsub liituma meediatiimiga huvilisi, kes saaksid rakendada oma seniseid teadmisi Facebook ja YouTube Live’i kasutamisest ning õpiksid juurde kaameratööd, video- ning helirežiid.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Aitäh ka kõigile headele toetajatele, kes on oma annetustega kaasa aidanud, et koguduse sündmused võiksid laiemalt kättesaadavad olla! Kohtumiseni nii kirikus kui ka videoekraani vahendusel!