Suur ja kõigeväeline Issand, kaitse meie armast Ukrainat,

õnnista teda oma püha kirkuse vabaduse ja valgusega. 

Ukraina hümni 1. salm

Jutlus. Headuse seemned ei lähe mitte iialgi raisku

By Jutlus

„Headuse seemned ei lähe mitte iialgi raisku. Nende idanemisaeg on erinev, saaki ei ole meil inimestena võimalik mõõta. Külvaja ise ei saa seda pea kunagi näha. Aga need pisikesed seemned tärkavad ja kannavad vilja. Ühele annavad need jõudu vastu pidada, teisele julgust kurjale vastu hakata, kolmandale uut lootust jalule tõusta, neljandale indu ise samamoodi headust jagada. Headuse ja armastuse sõnad ja neist sündivad teod päästavad inimese ja päästavad viimselt ka maailma,“ ütles Risti kiriku õpetaja Annika Laats oma jutluses kolmandal pühapäeval peale ilmumispüha, 22. jaanuaril 2023.

Read More

Risti koguduse sõbrapäeva mininoortekas 17.-18. veebruaril

By Teade

Risti koguduse mininoortekas on tore kokkusaamise võimalus 10–16aastastele noortele. Koguneme Harju-Ristil asuvas Risti kogudusemajas, kus mängime, laulame ja arutleme maailma asjade üle kuni järgmise päeva lõunani. Koosviibimise sisse mahub ka õhtupalvus kirikus.

Risti koguduse sõbrapäeva mininoortekas toimub 17.–18. veebruaril algusega kell 18:30. 

Read More

Jutlus: 2023. aasta esimene jumalateenistus Risti kirikus

By Jutlus

Risti kiriku lühter

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 8. jaanuaril 2023

Johannese evangeelium 1:29-34

29  Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: „Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.
30  Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin: Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.
31  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile.”
32  Ja Johannes tunnistas: „Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat.
33  Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.
34  Ja ma olen näinud ja tunnistanud, et seesama on Jumala Poeg.”

Meie koguduses on juba aastakümneid peetud jumalateenistusi vaid kuu teisel ja neljandal pühapäeval ning suurtel kirikupühadel. Seetõttu astume kirikuaastast läbi pisut pikemate sammudega kui mujal tavaks. Viimati olime koos esimesel jõulupühal, nüüd on jõuluaeg kolmekuningapäevaga läbi saanud ning kirikuaastas on kätte jõudnud ilmumisaeg. Oleme nagu kaugõppijad, kel tuleb harva kokku saades selle võrra intensiivsemalt kohal olla ja kaasa mõtelda. Mul on rõõm tõdeda, et meis on süvenenud janu ja vajadus ka vahepealsete väiksemate kokkusaamiste, sh piibliringide järele – ikka selleks, et võiksime päevast päeva käia Jumala valguses.

Read More