Eestis ei ole riigikirikut. See tähendab, et iga kogudus on majanduslikult iseseisev ning riik koguduse elu ja tööd ei toeta. Samuti ei saa kogudus majanduslikke tuge üldkirikult ehk kirikuvalitsuselt (konsistooriumilt).

Kogudus elab ja tegutseb lahkete annetajate toel.

Annetamine kontole

Annetada saab EELK Risti koguduse a/a
EE352200221053688339 (Swedbank);
EE631010052037951005 (SEB);
EE337700771000773145 (LHV).

Selgitusse võib panna, kas tegemist on liikmeannetusega või toetate sihtotstarbeliselt laste- ja noortetööd, diakooniatööd, Vaikuse laste rahupaigaga seonduvat leinatööd, kiriku remonti vm.

Sügav kummardus nende ees, kes otsustavad koguduse sõlmida toetuseks panga püsikorralduse.

Annetamine kaardi või pangalingiga

Anneta EveryPay keskkonnas

Annetamine m-Taskuga

Kui oled m-Tasku kasutaja, siis võid annetuse Risti kogudusele teha, kasutades meie koguduse QR-märgist.

QR-märgis m-Taskuga annetamiseks

m-Tasku kasutusjuhendi leiad EELK kodulehelt.


Annetada saab ka koguduse kantseleis sularahas või kirikus oma toetust korjanduskarpi pannes.

Risti koguduse peamisteks sissetulekuteks on liikmeannetused, kiriklike talituste eest tehtavad annetused, korjandused ning abi, mis laekub sõpruskogudustelt. Projektipõhist toetust on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt ning erinevatest fondidest.

Liikmeannetus on iga täiskasvanud (konfirmeeritud) koguduseliikme kohus, mille ta on leeris käies vabatahtlikult enesele võtnud. See ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel.  Liikmeannetust võib teha ka iga ristitud inimene.
Liikmeannetuse soovitavaks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on 1% annetaja aastatulust. (Nt 500-eurose kuusissetuleku puhul võiks kogudusele annetada 5 eurot kuus või 60 eurot aastas.) Liikmeannetust võib tasuda osade kaupa. Kui ülekanne tehakse oma kontolt, piisab makse selgituses sõnast „liikmeannetus”.

Kui ülekanne tehakse kellegi teise eest – näiteks maksab poeg oma kontolt ema liikmeannetuse –  siis palume märkida selgitusse ka annetaja nimi.

Koguduse juhatus soovitab liikmetel jagada oma plaanitav annetussumma kuudele või kvartalitele ja tasuda seda panga kaudu püsimaksekorraldusega. See aitab muuta koguduse laekumised stabiilsemaks ega koorma ka annetaja rahakotti.

Eesti Vabariigi seaduste järgi (vt Tulumaksuseadus, § 27) tagastab Maksuamet tuludeklaratsiooni esitajale annetuselt tulumaksuosa (20%). Kogudus saadab nimeliste annetajate kohta maksuametile teate, kui kogudusel on olemas annetaja isikukood. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni ja selle pealt arvestatakse tulumaks tagasi. Kes ei soovi, et me tema annetusest maksuametile teatame, sel palume informeerida sellest koguduse õpetajat või juhatust.

Mida kogudus teie annetusega teeb?

Raha vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: ühelt poolt püsikulud (kiriku ja kogudusemaja hooldamine ning elekter, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, laagrid, leerikoolid ja palju muud. Koguduse tegevuse ja majanduselu kohta saab täpsemalt lugeda koguduse aastaaruandest.

Kas annetamine on kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: ,,Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele.’’ (2Kor 9:7j)
Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi headuse ja armastuse levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Andja võib kogeda, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks.

Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: ,,Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust.’’ (2Kor 9:6). Täname südamest kõiki koguduseliikmeid, kes oma kogudust ja kirikut hoiavad!

MUUD ANNETUSED

– Kõik anonüümsed annetused ehk korjandused, mida koguduse töö heaks tehakse, loetakse üle ja võetakse vastava komisjoni poolt koostatud akti alusel raamatupidamises arvele.
– Anonüümse annetuse eest ei ole võimalik hiljem väljastada tõendeid annetuse tegemise kohta ega deklareerida seda tuludeklaratsioonis.
– Kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid toetama koguduse ettevõtmisi sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, sh kiriku remonttööde finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta ei jõua me täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond kogudusele paneb. Suur tänu mõistmise, armastuse ja ohvrimeelsuse eest!

MAJANDUSLIK TEGEVUS

Kogudusel on kasutada kokku 40 ha maad, millest suur osa on metsamaa. Palgimetsa on vähe. Põllumaa oleme välja rentinud kohalikele põlluharijatele. Oleme väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis aitavad kogudusel oma majandustegevust arendada nõnda, et see võiks olla toeks põhitegevusele.