Risti kirik

Eestis ei ole riigikirikut. See tähendab, et iga kogudus on majanduslikult iseseisev ning riik koguduse elu ja tööd ei toeta. Samuti ei saa kogudus majanduslikku tuge üldkirikult ehk kirikuvalitsuselt (konsistooriumilt).

Risti kogudus elab ja tegutseb lahkete annetajate toel.

Annetamine kontole

Annetada saab EELK Risti koguduse a/a

EE352200221053688339 (Swedbank);

EE631010052037951005 (SEB);

EE337700771000773145 (LHV).

Selgitusse võib panna, kas tegemist on liikmeannetusega või toetate sihtotstarbeliselt laste- ja noortetööd, diakooniatööd, Vaikuse laste rahupaigaga seonduvat leinatööd, kiriku remonti vm.

Sügav kummardus nende ees, kes otsustavad sõlmida koguduse toetuseks pangas püsikorralduse.

Juriidiline isik saab kogudusele annetada maksuvabalt teatud piirmäärades. Maksuvabad on annetused kuni:

  • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% “palgafondist”) või
  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Meil on hea meel teatada, et lõpule on jõudnud Risti kiriku interjööritööde järjekordne etapp!

Oleme Pria Leader-meetme ja rohkete annetajate abiga teinud korda rõdualuse piirkonna. Vanast lagunenud krohvist vabastatud seinapinnad on kaetud heleda ja kauni viimistlusega. OÜ Rändmeister poolt teostatud konserveerimistööd tagavad ka ajaloolise viimistluse säilimise.

Teine oluline töö oli rõdupiirkonna elektripaigaldiste uuendamine. 1981. aastal kirikusse ehitatud elektrisüsteem oli oma aja ammu ära elanud. Vanad juhtmed on nüüd välja vahetatud ning esmakordselt on jõudnud valgus ka rõdude alla. Elektritöid teostas OÜ Funale.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 38 964 eurot. Pria Leader-meetme toetus moodustas sellest 90% ehk 35 067 eurot, meie omafinantseering 3897 eurot.

Risti kogudusele tehtud annetuste toel (1680 eurot) said uue kaabelduse ka kiriku pikihoone laelühtrid.

Algatasime kevadel nende tööde rahastamiseks annetuskampaania ehk nööpide kogumise aktsiooni, kus üks nööp = üks euro (iga annetatud euro eest rändas üks nööp ühest purgist teise). Tänaseks Risti kiriku kontole kogunenud 6847 eurost oleme tehtud tööde katteks maksnud 3897 + 1680 = 5577 eurot.

NB! Kui suudame kirikuaasta lõpuks koguda veel 800 eurot, saame 2024. aasta kevadesse planeerida ka oma kiriku torni elektritööd ning lugeda elektriga seonduva peatüki Risti kiriku restaureerimises lõpetatuks.

Ja tulge Ristile! See on tõesti üks eriline paik, kus saavad ühiselt hoitud nii inimesed kui ka hooned.

Risti kirik avatud jumalateenistuste ja talituste ajal.

Kui tulete Ristile, saate ise nööpe tõsta. Kui teete pangaülekande, tõstame me need 5, 10, 100 või 200 nööpi teie eest ühest purgist teise.

Suur-suur tänu kõigile headele annetajatele!

Annika Laats
Risti kiriku õpetaja
Tel 55 649 256
E-post annika.laats@eelk.ee

Annetamine kaardi või pangalingiga

Anneta EveryPay keskkonnas

Annetamine m-Taskuga

Kui oled m-Tasku kasutaja, siis võid annetuse Risti kogudusele teha, kasutades meie koguduse QR-märgist.

QR-märgis m-Taskuga annetamiseks

m-Tasku kasutusjuhendi leiad EELK kodulehelt.


Risti kiriku 19. sajandist pärit korjanduskotid ehk tukukotid, millega on ajast aega jumalateenistuse ajal inimestelt kiriku tarbeks annetusi (raha) korjatud

Annetada saab ka koguduse kantseleis sularahas või kirikus oma toetust korjanduskarpi pannes.

Risti koguduse peamisteks sissetulekuteks on liikmeannetused, kiriklike talituste eest tehtavad annetused, korjandused ning abi, mis laekub sõpruskogudustelt. Projektipõhist toetust on võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt ning erinevatest fondidest.

Liikmeannetus on iga täiskasvanud (konfirmeeritud) koguduseliikme kohus, mille ta on leeris käies vabatahtlikult enesele võtnud. See ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel.  Liikmeannetust võib teha ka iga ristitud inimene.

Liikmeannetuse soovitavaks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on 1% annetaja aastatulust. (Nt 500-eurose kuusissetuleku puhul võiks kogudusele annetada 5 eurot kuus või 60 eurot aastas.) Liikmeannetust võib tasuda osade kaupa. Kui ülekanne tehakse oma kontolt, piisab makse selgituses sõnast „liikmeannetus”.

Kui ülekanne tehakse kellegi teise eest – näiteks maksab poeg oma kontolt ema liikmeannetuse –  siis palume märkida selgitusse ka annetaja nimi.

Koguduse juhatus soovitab liikmetel jagada oma plaanitav annetussumma kuudele või kvartalitele ja tasuda seda panga kaudu püsimaksekorraldusega. See aitab muuta koguduse laekumised stabiilsemaks ega koorma ka annetaja rahakotti.

Eesti Vabariigi seaduste järgi (vt Tulumaksuseadus, § 27) tagastab Maksuamet tuludeklaratsiooni esitajale annetuselt tulumaksuosa (20%). Kogudus saadab nimeliste annetajate kohta maksuametile teate, kui kogudusel on olemas annetaja isikukood. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni ja selle pealt arvestatakse tulumaks tagasi. Kes ei soovi, et me tema annetusest maksuametile teatame, sel palume informeerida sellest koguduse õpetajat või juhatust.

Mida kogudus teie annetusega teeb?

Raha vajame selleks, et kindlustada materiaalne alus oma koguduse sisulisele tegevusele: ühelt poolt püsikulud (kiriku ja kogudusemaja hooldamine ning elekter, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, laagrid, leerikoolid ja palju muud. Koguduse tegevuse ja majanduselu kohta saab täpsemalt lugeda koguduse aastaaruandest.

Kas annetamine on kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: ,,Igaüks andku nii, nagu ta meel on lubanud, ei mitte nördinult või sundimisi, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal aga on vägev andma teile kõiksugust armu jõudsalt, et teie ikka kõikjal kõikepidi kõike saades piisavalt võiksite saada jõudsaks kõiksugustele headele tegudele.’’ (2Kor 9:7j)

Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi headuse ja armastuse levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Andja võib kogeda, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks.

Andmine ja jagamine on kristlase jaoks eluviis: ,,Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes õnnistust lootes külvab, see lõikab ka õnnistust.’’ (2Kor 9:6).

Täname südamest kõiki koguduseliikmeid, kes oma kogudust ja kirikut hoiavad!

MUUD ANNETUSED

  • Kõik anonüümsed annetused ehk korjandused, mida koguduse töö heaks tehakse, loetakse üle ja võetakse vastava komisjoni poolt koostatud akti alusel raamatupidamises arvele.
  • Anonüümse annetuse eest ei ole võimalik hiljem väljastada tõendeid annetuse tegemise kohta ega deklareerida seda tuludeklaratsioonis.
  • Kutsume kõiki era- ja juriidilisi isikuid toetama koguduse ettevõtmisi sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, sh kiriku remonttööde finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väikene, et ilma täiendava toetuseta ei jõua me täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond kogudusele paneb. Suur tänu mõistmise, armastuse ja ohvrimeelsuse eest!

MAJANDUSLIK TEGEVUS

Kogudusel on kasutada kokku 40 ha maad, millest suur osa on metsamaa. Palgimetsa on vähe. Põllumaa oleme välja rentinud kohalikele põlluharijatele. Oleme väga tänulikud kõikide ettepanekute eest, mis aitavad kogudusel oma majandustegevust arendada nõnda, et see võiks olla toeks põhitegevusele.