Risti kirik

Risti kogudus elab ja tegutseb lahkete annetajate toel

Eestis ei ole riigikirikut. See tähendab, et iga kogudus on majanduslikult iseseisev ning riik koguduse elu ja tööd ei toeta. Samuti ei saa kogudus majanduslikku tuge üldkirikult ehk kirikuvalitsuselt.

Annetada saab EELK Risti koguduse a/a:

EE352200221053688339 (Swedbank)

EE631010052037951005 (SEB)

EE337700771000773145 (LHV)

Selgitusse võib panna, kas tegemist on liikmeannetusega või toetate sihtotstarbeliselt laste- ja noortetööd, diakooniatööd, Vaikuse laste rahupaigaga seonduvat leinatööd, kiriku remonti vm. Sügav kummardus nende ees, kes otsustavad sõlmida koguduse toetuseks pangas püsikorralduse. Annetada saab ka kogudusemajas sularahas või kirikus oma toetust korjanduskarpi pannes.

Suur-suur tänu kõigile headele annetajatele!

Annika Laats
Risti kiriku õpetaja
Tel 55 649 256
E-post annika.laats@eelk.ee

Annetamine pangalingiga

Anneta EveryPay keskkonnas

Risti kiriku 19. sajandist pärit korjanduskotid ehk tukukotid, millega on ajast aega jumalateenistuse ajal inimestelt kiriku tarbeks annetusi (raha) korjatud

Risti koguduse peamisteks sissetulekuteks on liikmeannetused, kiriklike talituste eest tehtavad annetused, korjandused ning abi, mis laekub sõpruskogudustelt. Projektipõhist toetust on meil võimalik taotleda kohalikult omavalitsuselt ning erinevatest fondidest.

Liikmeannetus

Liikmeannetus on iga täiskasvanud konfirmeeritud koguduseliikme kohus, mille ta on leeris käies vabatahtlikult enesele võtnud. See ei ole lihtsalt sümboolne solidaarsuse väljendus, vaid väga oluline panus koguduse majandamisel.  Liikmeannetust võib teha ka iga ristitud inimene.

Liikmeannetuse soovitavaks suuruseks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus (EELK) on 1% annetaja aastatulust. Näiteks 500-eurose kuusissetuleku puhul võiks kogudusele annetada 5 eurot kuus või 60 eurot aastas. Liikmeannetust võib tasuda osade kaupa. Kui ülekanne tehakse oma kontolt, piisab makse selgituses sõnast „liikmeannetus”. Kui ülekanne tehakse kellegi teise eest – näiteks maksab poeg oma kontolt ema liikmeannetuse –  siis palume märkida selgitusse ka annetaja nimi.

Soovitame liikmetel jagada oma plaanitav annetussumma kuudele või kvartalitele ja tasuda seda panga kaudu püsimaksekorraldusega. See aitab muuta koguduse laekumised stabiilsemaks ega koorma ka annetaja rahakotti.

Eesti Vabariigi seaduste järgi (vt Tulumaksuseadus, § 27) tagastab Maksuamet tuludeklaratsiooni esitajale annetuselt tulumaksuosa (20%). Kogudus saadab nimeliste annetajate kohta maksuametile teate, kui kogudusel on olemas annetaja isikukood. Sel juhul lisab maksuamet annetussumma juba eeltäidetud tuludeklaratsiooni ja selle pealt arvestatakse tulumaks tagasi. Kes ei soovi, et me tema annetusest maksuametile teatame, sel palume informeerida sellest koguduse õpetajat või juhatust.

Annetused kiriklike talituste eest

Koguduse püsitoetajatel palume teha annetus vastavalt oma äranägemisele ja võimalustele. Kõigile teistele on koguduse nõukogu kehtestanud annetuse soovitusliku alampiiri:

  • laulatus Risti kirikus – alates 400 eurost
  • laulatus Harjumaal – alates 600 eurost
  • laulatus mujal Eestis – alates 900 eurost
  • matus – alates 300 eurost
  • kiriku rent, kui talituse toimetab mõne teise koguduse vaimulik – alates 200 eurost.

Annetuse palume teha EELK Risti koguduse arveldusarvele vähemal päev enne talituse toimumist. Alus: EELK Risti koguduse nõukogu koosoleku otsus 16.03.2024.

Mida kogudus teie annetusega teeb?

Annetused on vajalikud koguduse toimimiseks, jooksvate kulude katteks ja kirikuhoone ülalpidamiseks: ühelt poolt püsikulud (kiriku ja kogudusemaja hooldamine ning elekter, töötajate palgad, kantseleikulud), teisalt lastele, noortele ja eakatele suunatud ettevõtmised, laagrid, leerikoolid ja palju muud. Koguduse tegevuse ja majanduselu kohta saab täpsemalt lugeda koguduse aastaaruandest.

Kas annetamine on kohustus?

Koguduse heaks annetamine ei ole kindlasti pelgalt kohustuse täitmine. Piiblis öeldakse: ,,Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat’’ (2Kr 9:7). Annetamine on kristlase jaoks eelkõige võimalus ja eesõigus anda oma osa jumalariigi headuse ja armastuse levimiseks ja kasvamiseks meie keskel. Andja võib kogeda, et annetamine ei too endaga kaasa mitte puudust, vaid vastupidi – küllust ja õnnistust. Kes annab, sellele antakse. Kes jagab, muutub seeläbi rikkamaks.

Annetamine juriidilise isikuna

Kutsume kõiki juriidilisi isikuid toetama koguduse ettevõtmisi sponsorannetustega. See on eriti oluline suuremate projektide, sh kiriku remonttööde finantseerimiseks. Koguduse oma tulubaas on niivõrd väike, et ilma täiendava toetuseta ei jõua me täita neid ootusi, mida tänapäeva ühiskond kogudusele paneb. Juriidiline isik saab kogudusele annetada maksuvabalt teatud piirmäärades. Maksuvabad on annetused kuni:

  • 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% “palgafondist”) või
  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.