Category

Jutlus

Jutlused ja mõtisklused

Jutlus igatsusest

By Jutlus


„Uskumusi ja religioone on maailmas erinevaid. Väljendusvormid võivad olla väga isesugused, aga kõigi nende sisim püüe on taastada ühtekuuluvust olemise alusega. Inimene igatseb leida mõtet ja tähendust – ta otsib teed oma Looja juurde. Me oleme igatsevad inimesed. Igatsus ei ole võõras kellelegi. Võib-olla oleme päriselt elus just niikaua, kuni suudame midagi igatseda,” rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses leeripühal, 9, juunil 2024.

Kuula või loe jutlust:

Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. Ef 2:17-22

Lõhedest kõneleme me üsna palju. Meil on palgalõhe ja majanduslikust ebavõrdsusest tingitud lõhed ning põlvkondade vaheline lõhe. Üha enam on läänemaailmas juttu ka maailmavaatelistest ja väärtuspõhistest lõhedest, ning neile paneb jõuliselt hagu alla meie kuritegelik idanaaber.

Mingi piirini on lõhed kui erinevused normaalsed ja vajalikud. Palju hirmsam oleks, kui meist püütaks moodustada ühtset monoliitset massi. Selline ,,ühtsus“ on omane ainult diktaatorilikele režiimidele, kus on üks õige partei ja kõik peavadki astuma rivisammul ning mõtlema ja tundma ühtemoodi. Hoidku meid Jumal sellise ühtsuse eest.

Read More

Jutlus pühast kolmainsusest

By Jutlus

Valge tuvi kui Püha Vaimu sümbol

„Piiblis ei kõnelda kolmainujumalast. Sellist terminit ei ole. Aga terve pühakiri kõneleb Jumala väga erinevatest tegutsemisviisidest, mis kõik on suunatud sellele, et tema loodu võiks elada – et see ei hukkuks, vaid oleks täis rõõmu ja elu. Ja kui kõiki neid Jumala tegutsemisviise kokku koondada ning seletada püüti, tundus kristlastele mõistlik teha seda kolme põhilise alajaotuse kaudu. Kristlik kirik on läbi aastasadade kõnelenud Jumalast kui Loojast, Lunastajast ja Pühitsejast,“ rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats 26. mail 2024 Risti kirikus peetud jutluses pühast kolmainsusest.

Read More

Jutlus. Et meist ei saaks vangid meie eneste maailmas

By Jutlus

Nelipühad Risti kirikus

„Meil on tarvis jõuda kiiremini, kõrgemale ja kaugemale. On tarvis veel, ja siis natuke veel. Võib-olla pisut rohkemgi, sest ega küll küllale liiga tee. Aga hing on juba paelaga kaelas. Toss on väljas. Hull lugu, kui kogu aeg tuleb otsida tunnustust – ülemuse ja kolleegide oma, üldsuse ja naabrite oma. On tarvis heakskiitu projektitaotlustele ja grantidele, ja selline heakskiit näib kiitvat heaks mindki. Aga meie hing võib selle keskel ära väsida. Kogu maailm võib hingetuks muutuda. Sest me oleme loodud teisiti,“ rääkis õpetaja Annika Laats jutluses Risti kirikus nelipühal, 19. mail 2024.

Kuula jutlust:

Alguses, kui maa oli tühi ja paljas ja kõikjal laius pimedus, hõljus sügavuse kohal Jumala Vaim. Tema oli juba enne loomise algust – Jumala Vaim, kes teeb elavaks. Kui Jumala Vaim oma Sõnaga maailma puudutab, puhkeb see õide. Kui Jumal oma hinguse ära võtab, vaob maailm kaduvikku. Me elame Jumala Vaimu väes. Tema hinguses oleme me elusad.

Ja Jumalal on oma lugu inimkonnaga, on päris oma lugu igaühega meist. Jumala lugu nimetatakse teoloogias õndsus- või lunastuslooks. See lugu kõneleb päästmisest – sellest, mismoodi Jumal saab meid tervendada ja kaduvikust välja tõmmata, ning õigupoolest sellest, kuidas Ta seda teebki. See on nagu üks punane lõng, mis jookseb läbi kogu inimkonna ajaloo. Sellel lool on erinevaid tahke, selle jutustamiseks kasutab Pühakiri väga erinevaid kujundeid ja pilte. Täna, nelipühal, on fookuses Püha Vaim ja Tema töö meie seas.

Read More

Jutlus. Kristlased ei ole ega peagi olema perfektsed inimesed

By Jutlus

Kintsugi – Jaapani keraamika parandamise kunst. Purunenud nõu parandatakse kullaga, taastades nii terviklikkus ning muutes katkine nõu veelgi ilusamaks ja väärtuslikumaks. Foto: Riho Kitagawa, unsplash.com

„Oma igapäevaelus näeme me kõvasti vaeva, et iseendas olevat halba varjata. Näeme vaeva, et väljaspool olijad ei näeks meie närusemat külge ja mõtteid. Näeme vaeva, et fassaad paistaks laitmatu, või vähemalt enam-vähem viisakas. Me püüame jätta endast head muljet. Tuleb tunnistada, et see näotegemine on üpris vaevanõudev, kohati lausa väsitav töö. Meil on omad nipid ka selle  jaoks, et me ise võiks endast paremini arvata. Me oskame ennast õigustada ja välja vabandada, ka iseenda ees silmi kinni pigistada. Siin aga tekivad käärid.“ – Annika Laats jutluses Risti kirikus pühapäeval, 12. mail 2024.

Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud, ja keegi teist ei küsi minult: „Kuhu sa lähed?” Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Kuid ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta: patu kohta, et nad ei usu minusse; õiguse kohta, et ma lähen Isa juurde ja teie ei näe mind enam; kohtu kohta, et selle maailma vürst on süüdi mõistetud. Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Jh 16,5-15

Tänase pühapäevaga lõppeb kirikus ülestõusmisaeg ning juba nädala pärast on käes nelipüha, maakeeli suvistepüha. Nelipühi tähistatakse kui kiriku sünnipäeva. Täna oleme nelipühade lävepakul umbes samamoodi, nagu me neljandal advendipühal läheme vastu jõulude saabumisele. Read More

Jutlus. Usk on usaldus

By Jutlus

„Meie südames olevat hirmu saab leevendada ning ära võtta ainult usaldus. Usaldus on aga elav ühendus Jumalaga. Selles usalduses elades saab rahuliku, julge südamega edasi minna,“ rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses pühapäeval, 28. aprillil 2024.

Kuula jutlust:

Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed.” Toomas ütles talle: „Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?” Jeesus ütles talle: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Jh 14:1-6

Mis meist saab? Kuhu me oleme teel? Iga inimene seisab nende küsimuste ees. Me küsime seda endalt puusärgi kõrval seistes või mõnes kriitilises olukorras surmale ja igavikule mõteldes. Aga me küsime ka argipäevas. Kuhu me läheme? Ja mis on selle mineku, selle päeva ja kõigi nende järgmiste päevade tähendus?

Read More

Ülestõusmispüha jutlus. Kurjusel, sõdadel, hädal ja viletsusel ei ole viimset sõna

By Jutlus

„Ülestõusmispüha tuletab meelde, et meil on Jumal, kes tuleb inimese juurde ka läbi halli kivi. Ja Tema tahe on, et meil oleks elu. Elu, milles on valgust ja rõõmu ja lootust. Tema on see, kes toob pimedusse valgust ning annab jõuetule uut rammu. Ta juhatab teed ka seal, kus meie meelest mingit teed polegi,“ rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses 31. märtsil 2024.

Kuula jutlust:

Read More

Suure reede jutlus. Miks pidi Headus laskma end kurjusel alla neelata?

By Jutlus


„Ma imestan üha, kui palju usku pidi Jumalal meisse olema! Tema, kes tundis mitte ainult toonaseid inimesi, vaid nägi oma kõikenägeva pilguga ette juba ka meid, riskis surra meie eest! Ta nägi ju sedagi ette, kui pikaldaselt see sõnum meile mõjub, ja kuidas isegi need, kes end kristlasteks peavad, ometi lõhuvad ja hävitavad – kui mitte just hooneid, siis ometi seda loodud maailma, suhteid, üksteist ja iseennast. Kas pole hämmastav, et kuigi Ta nägi ka tänast päeva, ei astunud Ta ristilt alla, ei pesnud kogu sellest inimeste lunastamist oma käsi puhtaks ega kõndinud õlgu kehitades oma teed!“ – Risti kiriku õpetaja Annika Laats suurel reedel, 29. märtsil 2024.

Kuula jutlust:

Read More