KOGUDUSE JUHATUS on valitud koguduse nõukogu poolt.

Koosseis alates 2017. a veebruarist:

JUHATUSE ESIMEES Anneli Pärlin  anneliparlin(ät)gmail.com, tel 527 0908
JUHATUSE ASEESIMEES Marko Paloveer     marko.paloveer(ät)gmail.com tel 515 7311

JUHATUSE LIIKMED:
Peedu Kiviorg 
tel 55 632 189
Tiit Tomp 
tel 55578202
Kaja Viisitamm tel 53 583 632

Koguduse õpetaja
Annika Laats 
tel 55 649 256     annika.laats[ät]eelk.ee

KOGUDUSE NÕUKOGU valitakse iga nelja aasta tagant kogudusetäiskogu pooltNõukogu koosseis alates 2017. a veebruarist:
– Kaire Aadamsoo
– Maarit Eenpuu
– Andrias Heinlaid

– Peedu Kiviorg
– Rein Kiviorg
– Taimo Kurst
– Sven Kööp

– Õnne Luik
– Marko Paloveer
– Anneli Pärlin
– Linda Sakala
– Meelis Süld
– Tiit Tomp
– Kaja Viisitamm
– Meelis Vizgirda