Koguduseelu loomulikuks osaks suhtlemine, ühtehoidmine ja üksteise toetamine. Nii on enesestmõistetav, et kirikuõpetajaga saadakse kokku ka kodudes. Põhjuseks võib olla koguduseliikme sünnipäev või soov saada osa kodusest armulauast, kuid alati ei peagi kodukülastuseks mingit erilist põhjust olema. Käekäigu järele pärida ning üksteist ära kuulata ja julgustada võib alati.

Iseäranis oluliseks peame, et koguduse õpetaja jõuaks nendeni, kes ise enam kirikusse ei jõua.

Kui Teid rõõmustaks koguduse õpetaja või mõne teise koguduseliikme külaskäik enda või mõne oma vanaks ja väetiks jäänud tuttava juurde, siis andke sellest teada koguduse õpetajale. Küllatulek teeks rõõmu!