Ruiner av Risti kyrkoherrgård

1649 köpte medlemmarna i Risti (Kors) församling två gårdar vid namn Arro (Aru) av den lokale godsägaren Clas von Ramm. Detta markerade början på Aru kyrkoherrgård (Arumõisa).

Gabriel Herlin (1647-1709), diakon i Risti församling, grundade en estnisk och svenskspråkig bondskola i storstugan på kyrkoherrgården. 1683 började Herlin samarbeta med Bengt Gottfried Forselius (1660?-1688), som återvänt från studier vid Wittenbergs universitet. Han var Herlins svåger och son till Johann Forselius, prästen i Harju-Madise. Skolan i Arumõisa var början på Forselius lärararbete, vars frukter i framtiden kunde smakas av många i en stor del av Estland och Livland.

Vintern 1683/1684 samlades 50 estniska och svenska pojkar i storstugan i Arumõisa för att bli skolade. Forselius och Herlin lärde dem läsa med en innovativ ljudmetod baserad på Jan Komenskys pedagogik. Med detta lade de också grunden till den nya ortografin av det estniska språket. Arbetet var inte problemfritt. Herlin fick skingra bybornas rykten om att pojkarna som lärde sig läsa skulle sättas på ett skepp och skickas för att bli soldater. Han fick också förklara att han och Forselius inte emotsåg någon belöning.

Baserat på erfarenheterna från Aru började Forselius 1684 förbereda skolmästare i bondeskolan i utkanten av Tartu där han hade med sig två pojkar som lärare – Jõesuu Toomas från Harju-Madise och Uustalu Bengt (Bengt Adamson) från Risti. Inom några år utbildades där cirka 160 unga bondpojkar till att bli skolmästare eller sakristaner, och de bästa av dem tillträdde lärartjänster.

1686 åkte Forselius, tillsammans med Pakri Hansu Jüri och Ignatsi Jaak som sina mest vakna elever, till Sverige för att söka stöd hos kung Karl XI för sin skolverksamhet. Kungen befallde att bygga ett skolhus i både Risti och Harju-Madise socknar och att betala skolmästarlöner. Till sommaren 1688 var Aru skolhuset färdigt. Vid den tiden hade 75 pojkar redan gått i skolan, men antalet barn som kunde läsa var högre – 60 i Harju-Madise och 84 i Risti. Barnen som hade lärt sig läsa började i sin tur lära andra: även när de vaktade boskapen på bete.

Vad kunde ha motiverat Herlin och Forselius att göra detta arbete? Förmodligen vetskapen att ”Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den Helige är förstånd” (Ordspråksboken 9,10), men också övertygelsen att varje människobarn, oavsett ursprung, har rätt att ta del av denna vishet.

Aru kyrkoherrgårds och Ristiskolans senare öde

Under de följande århundradena fick Risti sockens barn undervisning i olika skolbyggnader belägna inom församlingen. För närvarande tillhandahåller Risti skola i Harju-Risti skolundervisning till barn från detta område.

I Aru kyrkoherrgård fortsatte utbildningen av konfirmanden genom århundradena. De som kunde läsa, kunde Bibeln, de tio budorden, trosbekännelsen och Fadervår bön fick Guds välsignelse vid konfirmationen.

När sovjetmakten kom beslagtogs kyrkoherrgården från Risti församlingen. De intilliggande byggnaderna förstördes snabbt, exempelvis förvandlades konfirmationshuset till ett kollektivgårds kycklinghus.

Prästgården belägen i hjärtat av godset såldes 1954 av den lokala kollektivgården till den närliggande kollektivgården. Byggnaden drogs bort i stockar och togs i bruk som maskintraktorstation i Munalaskme. Senast inhyste byggnaden ett äldreboende, nu står byggnaden övergiven mitt i Munalaskme by.

Risti församling fortsätter att ge andlig utbildning i Risti kyrkan och församlingshemmet.

Ruinstenarna av Risti kyrkoherrgård (Arumõisa) ligger nära byn Vilivalla i Harju län, Estland. Här är de exakta Google Maps-koordinaterna.