Jumal on andnud abielu selleks, et mees ja naine võiksid kogeda õnne, toetada teineteist ja kasvatada lapsi. Kristlik abielu algab  laulatusega, kus mees ja naine annavad teineteisele abielutõotuse ja sõlmivad Jumala nimel kristliku abielu. Laulatus on ka eestpalve- ja õnnistustalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumalalt õnnistust.

Kirikliku laulatuse eelduseks on, et abiellujad on Eesti Evangeelse Luterliku Kirikutäisõiguslikud (ristitud ja konfirmeeritud) liikmed. Kui üks või mõlemad abielluda soovijad on konfirmeerimata, siis tuleks neil läbida leerikool.
Kui üks abielluda soovijatest on mõne teise kristliku kiriku (roomakatoliku, õigeusu, baptisti vm) liige, siis lepitakse laulatustalituse läbiviimise kord kokku teise osapoole kiriku vaimulikuga.

Laulatusele võivad tulla ka registreeritud abielus elavad, ent seni veel laulatamata abielupaarid. Sellist abielu õnnistamist palutakse sageli näiteks seoses  pulma-aastapäevaga. See on  aeg oma elu – sealhulgas ka abielu – Jumala hoolde usaldada ning Temalt õnnistust ja kaitset paluda.

Soovist oma abielu Risti kirikus laulatada palume aegsasti teada anda. Kui keegi osapooltest on veel ristimata ja/või konfirmeerimata (leeriõnnistuseta), on õige aeg kirikuõpetajaga nõu pidada min 3-6 kuud enne pulmi.

Teata oma soovist laulatuse läbiviimiseks koguduse õpetajale aadressil risti@eelk.ee.