Risti kiriku uks

Risti koguduses algab 13. juulil 2024 uus täiskasvanute leerikursus

Sel kursusel ei pakuta Sulle valmis vastuseid või lahendusi. Seal ei jagata välja rahu, lootust ega õnnistust.

Ometi on igaühel võimalik seda leida, kui on tahtmist kaasa mõtelda. On võimalik leida hingepidet ja elamise julgust. On võimalik inimesena kasvada.

Võib-olla on see Sinu õige aeg osaleda. Võib-olla on selleks valmis mõni Sinu hea sõber või pereliige. Ära pea paljuks seda infot temaga jagada – see võib osutuda hindamatult oluliseks vaimseks toeks.

Võib tulla ja proovida, kas meeldib. Võib ära minna. Võib jääda ja tulla hiljem ristimisele. Võib ka mitte.

Kursusel võib osaleda ka lihtsalt oma silmaringi laiendamiseks – seda võib võtta kui kristliku kultuuri kursust.

Igatahes oled oodatud laupäeval, 13. juulil kell 11 Harju-Risti kogudusemajja. Just sel korral lepime kokku ka edasise ajakava, selgitades välja sobivaima nädalapäeva ja kellaaja. Olenevalt kohtumiste sagedusest kestab kursus 2–3 kuud. Kursust juhendab õpetaja Annika Laats.

Need, kes soovivad kogudusega liituda, on seejärel oodatud ristimisele ja leeriõnnistamisele.

Info ja registreerimine: 5564 9256 või risti@eelk.ee.

Konfirmatsioon ehk leeriõnnistamine tähendab ristimise kinnitamist (lad. k confirmare – kinnitama).

Täisealine inimene, kes on lapsepõlves ristitud, tunnistab sellega oma vanemate poolt toimetatud ristimist. Ta kinnitab oma usku Jumalasse ning tunnistab selle koguduse, kus ta oma tõotuse annab, oma koguduseks.

Ka see täiskasvanu, kes ei ole lapsena ristitud, on leerikooli väga teretulnud. Tema puhul toimub ristimine enne leeriõnnistamist (konfirmeerimist) – kas samal päeval või mõni nädal varem.

Inimene saab kristlikku usku oma usuks tunnistada üksnes siis, kui ta teab, mida see usk tähendab ja millele ta oma lootuse paneb. Leerikool (saksa k.  lehren ‘õppima, õpetama’ ) tähendabki aega, mil õpitakse tundma ristiusu ja koguduse elu põhitõdesid ning leitakse orientiirid kristlasena elamiseks. Selline õpiaeg on eelnenud täisealiste ristimisele ja konfirmatsioonile läbi kogu kiriku ajaloo. Õpetust ja õppimist on vaja, et teha teadlikke otsuseid.

Mida leeriskäimine annab?

Leeriõnnistusega saab ristitud inimesest täisõiguslik koguduse liige. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, tuua ristimisele oma lapsi, olla ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel.

Leeriõnnistusel annab inimene tõotuse teenida Jumalat ja ligimest, kasvada usus ja armastuses ning osaleda koguduse elus ja töös. Ühtlasi võtab ta enesele kohustuse toetada oma kogudust iga-aastase liikmeannetuse, nõu, jõu ja eestpalvetega.

Millal on õige aeg tulla leeri?

Leeri võivad tulla kõik vähemalt 15-aastased inimesed. Algselt oligi leer mõeldud noortele – „leerist lahtisaanu“ tunnistati täiskasvanud ja iseseisvaks inimeseks. Tänapäeval ei ole leer enam küpsuseksam, vaid ettevalmistus kogudusega liitumiseks. Seepärast võib seda teed ette võtta igas eas – ka siis, kui endale tundub, et „õige aeg juba möödas on“. Sageli tulevadki leeri just need, kellel esimene noorus juba seljataga ning rohkem aega ja tahtmist elu üle järgi mõtelda. Niisiis võib öelda – just nüüd on Sinu õige aeg leeri tulla!

Kas on õige tulla leeri, kui ei ole veel ise usus kindel?

Leer ongi mõeldud  otsijatele ja ausatele küsijatele. Kahtlused kuuluvad lahutamatu osana inimeseksolemise ja elu juurde. Kristlik usk ei ole pime kuulekus kellegi poolt sõnastatud tõdedesse, vaid pidev liikumine taipamise ja selguse suunas. Just leeris on hea võimalus uurida ja arutada, mida ristiusk endast kujutab ning mida tähendab elada kristlasena. Leerikool on Jumala ja iseenda tundmaõppimise koht. Lõpliku otsuse kogudusega liitumiseks teeb igaüks leerikooli jooksul.

Mingeid eelteadmisi leerikooli tulijalt ei nõuta. Oluline on siiras huvi ja valmisolek end pingutada (leeritunnis ja jumalateenistusel käia ning lugeda), teistega oma mõtteid jagada ning arutleda. Oodatud on ka need, kes pole kindlad, kas nad kogudusega liituda soovivad. Leerikursusel osalemine ei kohusta inimest kogudusega liituma. Informeeritud, teadliku otsuse saab inimene teha alles siis, kui ta teab, mille poolt või vastu ta otsustab.

Risti koguduses toimub leerikool 2–3 korral aastas ning kestab ca 2 kuud. Püüame olla võimalikult paindlikud, et osaleda saaksid ka tööl käivad pereinimesed ning et keegi ei peaks kiire elutempo vms tõttu õnnistusest ilma jääma.

Järgmised leerikoolid on planeeritud:

  • 13.07-08.09.2024
  • 12.10-22.12.2024

Kui Sul on tõsiseid põhjuseid, miks Sa leerikoolis osaleda  ei saa (haigus, elukoht välismaal vms), siis on erandkorras võimalik läbida leeriõpe individuaalprogrammi järgi. Ka sellisel juhul saab Sinust Risti koguduse liige. Seetõttu on individuaalprogrammil osalemise eelduseks Sinu seotus (või soov olla seotud) just Risti koguduse ja kirikuga. Näiteks Võrus või Rakveres elav inimene võiks aga kaaluda pöördumist oma kodukandi koguduste poole.

Teata oma soovist saada osa leeriõpetusest koguduse õpetajale aadressil risti@eelk.ee.