Koguduse liikmeks saab inimene ristimise kaudu.

Koguduse täieõiguslikuks liikmeks saab inimene leeriõnnistamisel. Sellega saavad inimesele osaks ka kõik koguduse liikme õigused ja kohustused. See annab talle õiguse osaleda armulaual, laulatada oma abielu, ristida oma lapsi, olla ristivanemaks ning osaleda koguduse juhtorganite valimistel: valida ja olla valitud koguduse nõukogu ja juhatuse liikmeks.

Leeriõnnistamisega võtab inimene omale kohustuseks toetada kogudust iga-aastase liikmeannetusega (soovitavalt 1% aastatulust), osaleda vastavalt võimalustele koguduse elus ja töös, kasvades usus, armastuses ning Jumala ja kaasinimeste teenimises.

Koguduse liikmeks võib saada ka ületulekuga teisest kogudusest. Sel juhul tuleb minna oma uue koguduse õpetaja juurde ja täita seal avaldus sooviga ühest kogudusest teise üle tulla. Varasema koguduse õpetaja läkitab uude kogudusse kirikutähe, mis kinnitab inimese isikuandmeid ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks olekut.