Iga inimene satub vahel olukorda, kus ta vajab abi. Ning iga inimene on kutsutud aitama.

Diakoonia ehk kristlik armastus- ja halastustöö on koguduseelu orgaaniline osa. Inimene, kes on saanud osa Jumala armastusest, ei saa elada teisiti kui seda armastust edasi andes. Jumala armust ja halastusest elades pole raske olla armuline ning kaasinimese peale halastada.

Püüame jõuda nendeni, kes on üksi ning vajavad tuge. Siinjuures ei oma mingit rolli see, kas abivajaja on koguduse liige või mitte – Jumala loodu on ta igal juhul.

Nii abivajajail kui ka abi anda soovijail palume võtta ühendust koguduse õpetajaga  või juhatuse liikme ja koguduse perenaise Kaja Viisitammega tel 5358 3632.