Suur ja kõigeväeline Issand, kaitse meie armast Ukrainat,

õnnista teda oma püha kirkuse vabaduse ja valgusega. 

Ukraina hümni 1. salm

Hoia, Jumal, Ukrainat!

By Teade

Püha ja armuline Jumal!

Kui habras ja näiline on meie turvatunne, kui ohustatud kõik meie seadmised ja süsteemid. Neil päevil kogeme me seda eriti teravalt. Sina näed meie nõutust ja hirmu.

Me lootsime, et seda enam ei juhtu. Et me oleme inimestena midagi ajaloost õppinud. Et me ei külva enam sel kombel hävingut enda ümber. Ja ometi kordub kõik, ning võimuhulluses vägevad hävitavad inimeste elu ja vabadust.

Vaata ja näe seda häda, Issand.

Vaata ja näe meie ängistust.

Me tahaks pageda Su juurde, ent ometi nõnda, et see ei oleks põgenemine või peitu pugemine. Tule Sina ise siia meie keskele ja ole meile kaitsvaks kaljuks. Kingi sisemist rahu ja üht kindlat alust meie lootusele.

Me palume Ukraina ja Vene rahva eest. Palume nende eest, kes võitlevad elu kaalule pannes vabaduse eest. Palume kodutuks jäänute, põgenejate, varjenditesse ja metroosse peitunute eest. Palume nende eest, kes on leinas ja kaotanud kontakti oma lähedastega.

Aga me palume ka nende eest, kes seavad oma elu ohtu hullunud võimumeeste hüpiknukkudena. Nemadki on Sinu lapsed ja meie vennad.

Me palume maailmalaval vastutust kandvate poliitikute ja juhtide eest, kes püüavad leida rahulikke lahendusi ja väljapääsuteid. Kingi neile jumalikku tarkust, meelekindlust ja julgust.

Aga me palume ka hullunud võimumeeste eest, kes on valinud vägivalla ja kurjuse tee. Halasta nende peale, sest süü, mida nad
enesele võtavad, on üüratu. Too Sina neid mõistusele ning juhi nende jalgu rahuteele, et elu saaks hoitud ning kõik mõõgad saaks taotud atradeks.

Näita meile igaühele, mida saame meie teha – mis on see, mis muudaks praegust olukorda? Juhi meie mõtteid, tegusid ja samme, et me võiks kuidagigi kallutada kaalukausse rahu poole.

Palume kõigi eest, kes kardavad. Sinu igavesed käed hoidku neid keset seda hirmutavat aega.

Ole meile armuline ja kingi sellesse ajastusse rahu. Viimselt pole ju kedagi teist, kes meie eest võiks võidelda. Sina oled elu ja Sinus on vabadus. Sinu tahtmine sündigu ka siin, meie maailmas.

Issand, halasta meie peale! Ole meie päästekaljuks nüüd ja igavesti.