Suur ja kõigeväeline Issand, kaitse meie armast Ukrainat,

õnnista teda oma püha kirkuse vabaduse ja valgusega. 

Ukraina hümni 1. salm

Risti koguduses algab uus täiskasvanute leerikursus

By Teade

Esimene kohtumine toimub laupäeval, 12. märtsil kl 11.00 Harju-Risti kogudusemajas. Just sel korral lepime kokku ka edasise ajakava, selgitades välja sobivaima nädalapäeva ja kellaaja. Olenevalt kohtumiste sagedusest kestab kursus 2–3 kuud. Kursust juhendab õpetaja Annika Laats.

Need, kes soovivad kogudusega liituda, on seejärel oodatud ristimisele ja leeriõnnistamisele. Kursusel võib osaleda aga ka lihtsalt oma silmaringi laiendamiseks.

Info ja registreerimine: 5564 9256 või risti@eelk.ee