Suur ja kõigeväeline Issand, kaitse meie armast Ukrainat,

õnnista teda oma püha kirkuse vabaduse ja valgusega. 

Ukraina hümni 1. salm

Jutlus: surnute mälestuspüha jumalateenistus 20. novembril 2022

By Jutlus

Risti kirik

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 20. nov AD 2022

Vaata videot jutlusest Facebookis.

Matteuse evangeelium 25:31-46

Tähendamissõna rahvaste kohtust

31 Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile

32 ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad
üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.

33 Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule
käele.

34 Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: „Tulge
siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma rajamisest peale!

35 Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu
ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu
vastu,

36 ma olin alasti ja te riietasite mind, ma olin haige ja te
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde.”

37 Siis vastavad õiged talle: „Issand, millal me nägime sind
näljasena ja toitsime sind, või janusena ja jootsime sind?

38 Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu, või
alasti ja riietasime sind?

39 Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su
juurde?”

40 Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te
iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest,
seda te olete teinud mulle.”

41 Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu
juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud
kuradile ja tema inglitele!

42 Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu
ja te ei andnud mulle juua,

43 ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti
ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud
mind vaatama.”

44 Siis vastavad ka need: „Issand, millal me nägime sind
näljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või
vangis ja ei ole sind teeninud?”

45 Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te
iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest
vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi.”

46 Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse
ellu.”

SURNUTE MÄLESTUSPÜHA

Armas kogudus, hea kirikuline! Nii hea, et Sa oled saanud täna aja maha võtta, et siin paigas koos olla. Koos Jumalaga, koos nende inimestega Su ümber, kes võivad olla küll võõrad, ent kes on ometi Sinu sarnased. Siin saad Sa olla erilisel kombel ka koos nendega, kes läinud on, ning olla koos ka iseendaga – koguda ennast ja oma mõtteid ning kogeda midagi, mis aitab edasi minna.

Me oleme siin ja praegu – meie, kes me selles elus üha tõttame.

Me mõtleme ja räägime palju minevikust ja tulevikust, olnust ja tulevast. Kuid igal ajahetkel seisame me mineviku ja tuleviku vahel. See on see hetk, mida me nimetame olevikuks. Sõna ,,hetk“ kasutatakse viimasel ajal kummastavalt palju ning väga laialivalguvas tähenduses, kõige selle kohta, mis on praegu, mis on viimasel ajal, mis vahel kipub olema pigem pidev seisund. Ometi on hetk vaid üks viiv, üks silmapilk, matemaatiline punkt, mis samal hetkel, kui me sellele mõelnud oleme, juba minevikuks on muutunud. Ja meie olevikuks saab samal silmapilgul see, mis on äsja olnud tulevik.

Nõnda see on: me läheme vastu tulevikule, ja samal ajal veereb, rullub kõik see aeg meie üle ning saab pidevalt minevikuks.

Read More

Jutlus: jumalateenistus Risti kirikus 13. novembril 2022

By Jutlus

Risti kirik

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus eelviimasel pühapäeval kirikuaastas, 13. nov AD 2022

Vaata videot jutlusest Facebookis.

Tähendamissõna lesest ja kohtunikust. Luuka 18:1-8

1  Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida:

2 „Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi.

3 Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis: „Kaitse mu õigust mu vastase vastu!”

4 Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi: „Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi,

5 ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks.””

6 Aga Issand ütles: „Te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb!

7 Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates?

8 Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse! Ometi, kui Inimese Poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt?”

Piibel on hämmastav. Võiks ju eeldada, et see on kollektsioon ilusaid, südamlikke lugusid. Selliseid, mida kõlbaks igal ajal ka lastele ette lugeda, või mille motiive ristpistes patjadele tikkida. Jumal võiks ennast esitleda viisakalt, oma parimast küljest. See oleks mõistlik ja hea turundus.

Kehv mõte on turundada ennast läbi sellise võrdpildi nagu me äsja kuulsime. Kenad eeskujud küll – üks südametu, ülekohtune, häbitu kohtunik, teine kangekaelne, pealetükkiv, vaat et agressiivne lesknaine.

Read More

Risti koguduse piibliring Tallinnas! Oled oodatud 23. novembril 2022

By Teade

Risti koguduse piibliringid toimuvad nüüdsest kord kuus ka Tallinnas. Järgmine kohtumine toimub kolmapäeval, 23. novembril kell 18.00 Tallinna vanalinnas. Osalema mahub maksimaalselt 12 inimest. Täpse aadressi saavad osalejad e-posti teel.

Registreeri end SIIN!

Tallinnas toimuvad piibliringid ei tähenda, et Harju-Ristil toimuvad ära jääks – iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00 ootab õpetaja Annika Laats Risti koguduse liikmeid Harju-Risti kogudusemajas, et lugeda koos piiblit ja arutleda selle tekstide üle.

Valgus pimeduses – novembrikuu jumalateenistused Risti kirikus

By Teade

Sombune ja hämar hingedeaeg kulgeb tasahilju advendiaja suunas. Pimeduses süüta küünal ja mõtle Temale, kes on elu valgus. Mõtted muutuvad sügavamaks ja võtavad ehk sootuks helgema suuna, kui sead sammud pühakotta. Sel aastaajal teevad seda ka paljud laulukoorid. Jumalateenistusigi tuleb mitmel pühapäeval järjest:

13. novembril kell 13 toimub Risti kirikus armulauaga jumalateenistus. Teenib õpetaja Annika Laats, laulab Rahvusraamatukogu naiskoor, dirigeerib Anneli Surva;

20. novembril kell 13 on igavikupühapäev – kirikuaasta lõpp, kui süütame küünlad oma lahkunute mälestuseks. Musitseerivad koguduse liikmed Mari-Liis ja Meelis Vind, teenib õpetaja Annika Laats;

27. novembril kell 13 toimub I advendi jumalateenistus, teenib õpetaja Annika Laats, laulab Märjamaa segakoor Rello, dirigeerib Thea Paluoja.