Jutlus. Armastus ajab välja hirmu

By Jutlus

Risti kiriku õpetaja Annika Laats. Foto: Andra Kirna

,,Armastus ajab välja mitte ainult pimeduse ja kurja, vaid ka kartuse – selle kartuse – kreekakeelse fobia – mida ma ise eelistaks tõlkida eesti keelde kui hirmu. Lihtsalt selleks, et mitte ajada seda sõna segi näiteks aukartusega, või kartusega teha rumalusest või hoolimatusest haiget mõnele inimesele või kartusest teha liiga loodusele – tallata maha lilled, lõigata robotniidukiga pooleks ümbruskonna mesilased, reostada loodust või astuda kogemata kutsika käpa peale. Kõike seda nimetaksin ma kohaseks ja vajalikuks kartuseks ehk aukartuseks elu ees. Armastus ajab välja kartuse kui hirmu. Hirm on see, mis meid seob, mis ei lase meil saada vabadeks jumalalasteks. Jumal, kes on armastus, tahab näha oma lapsi vabadena. Armastus teeb vabaks – see on mõte, mida tasub edasi mõelda, mida siit koju minnes kaasa võtta – et Jumala armastus vabastab elama julguses ja rõõmus!” rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses pühapäeval, 11. juunil 2023.

Read More

Jutlus. Inimese uuenemine võib alguse saada sisemisest murdumisest

By Jutlus

Martin Luther on öelnud, et Issand laseb oma sulastel küll vee alla ja isegi põhja vajuda, aga Ta ei lase meil ära uppuda.

“Meie suurim probleem näib olevat vaimulik vaesus ja suur sisemine tühjus. Ent seda võib vaadata ka teisiti. See võib olla ka meie suurim võimalus. Suurim probleem on ehk hoopis see, et me pidevalt selle vaesuse eest põgeneme  ning seda pidevalt maha salata, maskeerida ja alla suruda püüame. Me püüame vältida täielikku madalseisu ja murdumist, aga üha oma enese jõust vees ringi hulpides oleme tegelikult jõuetud ja kasutud ning üksnes pikendame oma häda. Nii võib see sisemine vaesus muutuda rahulolematuseks, seejärel vihaks kõigi teiste ja kõige teistsuguse vastu,” rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses nelipühal, 28. mail 2023.

Read More

Risti kirikus on kaks suurt purki. Üks on tühi, teises on kümme tuhat nööpi

By Teade

Jumala jaoks on inimesed võrratult olulisemad kui hooned. Mõned paigad on aga erilised. 700 aasta vanune Risti kirik vajab meie ühist hoidmist ja hoolt .

Sajandeid peeti siin jumalateenistusi küünlavalgel. Elekter jõudis kirikusse alles 40 aasta eest. Toonased juhtmed on aga amortiseerunud. Seintelt pudeneb rabedat nõukogudeaegset krohvi.

Sel suvel vahetame välja kõik vananenud elektrisüsteemid – lisaks rõdupiirkonnale ka torni ja lühtrite juhtmestiku. Restaureeritud saab rõdualune interjöör.

Kuna oleme elav ja kasvav kogudus, toetab maaelu edendav Pria Leader-meede neid töid 35 tuhande euroga. Sellest paraku ei piisa.

Kümme tuhat eurot on puudu, et saaks restaureerida järgmise osa Risti kirikust. Iga annetatud euro puhul rändab üks nööp teise purki.

Kui tulete Ristile, saate ise nööpe tõsta. Kui teete pangaülekande, tõstame me need 5, 10, 100 või 200 nööpi teie eest ühest purgist teise.

Pangaülekanded on oodatud EELK Risti koguduse a/a:

EE352200221053688339 (Swedbank)

EE631010052037951005 (SEB)

EE337700771000773145 (LHV)

Selgitusse: “Nööbid Risti kirikule”

Iga 1000 nööbi ehk euro saabumisest anname teada Risti kiriku Facebooki lehel. Meil on aega suve lõpuni. Loodame, et selleks ajaks on kõik nööbid teise purki rännanud ning puuduv summa koos. Selles saate kindlasti ka teie abiks olla. Aitäh teile!

Ja tulge Ristile! See on tõesti üks eriline paik, kus saavad ühiselt hoitud nii inimesed kui ka hooned.

Suvisel ajal, 1. juunist 31. augustini, on kirik vabatahtlike abiga avatud T-P kl 12:30-18:00. Kirikuga tutvumine ja pääs torni on tasuta. Esmaspäeviti on kirik suletud.

Muul ajal on kirik avatud ainult jumalateenistuste ja talituste ajal.

Annika Laats
Risti kiriku õpetaja
Tel 55 649 256
E-post annika.laats@eelk.ee

Miks on Risti kirikul poolik torn? Osale Muuseumiööl, saad teada!

By Teade

Risti kirik õhtul

Tänavu 20. mail toimub üle-eestiline Muuseumiöö, mis kannab seekord pealkirja „Öös on liikumist“.

Muuseumiöö raames on Risti kirik avatud kell 18–23.

Igal täistunnil algab põhjalik ekskursioon, millele järgneb väike oreli- ja harfi- (või kandle-) kontsert.

Viimane ekskursioon algab kell 22.

Sissepääs on tasuta!

Kogudusemajas saab head-paremat süüa, avatud on kohvik.

Muuseumiöö on üks kord aastas, laupäevasel maiõhtul toimuv kultuurisündmus, mille raames avavad oma uksed kümned muuseumid ja mäluasutused üle Eesti.

Rohkem infot: muuseumioo.ee

Risti kiriku Muuseumiöö programmi kohta täpsemalt: Risti kiriku Muuseumiöö

Kohvilaud Risti kirikaias

11. juunil piknik Risti kirikumõisa maadel

By Teade

Pühapäeval, 11. juunil teeme tavapärase kohvilaua asemel väljasõidu loodusesse, Risti koguduse kunagise pastoraadi ehk Arumõisa maadele.

Veidral kombel asub just seal, põldude ja metsade vahel, Eesti talurahvakooli häll. Selles paigas hakkasid Bengt Gottfried Forselius ja Risti koguduse vaimulik Gabriel Herlin esimestele eesti talulastele koolitarkust andma.

Pastoraadi varemetel, koguduse maade ja metsade keskel saame rääkida koguduse ajaloost, heita pilgu peal mõne aasta eest istutatud kuusetaimede kasvamisele ning tunda rõõmu heast seltskonnast.

Piknikule läheme kohe peale jumalateenistust, start kogudusemaja juurest toimub kella 14.30 paiku. Kaugus kirikust ca 4 km.

Oled väga oodatud osalema. Kaasa piknikukorvid ja istumisalused!

Info tel 55 649 256 (Annika Laats)

Risti kogudus kogub annetusi haruldase Vabadussõja mälestussamba korrastamiseks

By Teade

Vabadussõja mälestussammas Risti kirikaias. Foto: Kadri Paas

EELK Risti kogudus alustas annetuste kogumist kirikaias asuva Vabadussõja mälestussamba uuendamiseks, et teha see samba 100. aastapäevaks, 2024. aasta suviseks pööripäevaks korda. Tegemist on Eesti iseseisvuse eest langenute mälestuseks püstitatud mälestussambaga, mis on ülimalt haruldane selle poolest, et seda ei hävitatud Nõukogude okupatsiooni kestel.

Kogu Nõukogude aja puutumatuna üle elanud mälestussammas avati 29. juunil 1924. Samba avamisel oli kohal ka toonane sõjaminister Oskar Amberg. Sammas püstitati Vabadussõjas ja Esimeses maailmasõjas langenud Risti kihelkonna meeste mälestuseks. Risti Vabadussõja mälestussammas rajati koguduse initsiatiivil ja annetajate toel, kivitöö tegi kohalik kiviraidur Emil Weiss.

Sammas on valmistatud Vasalemma marmorist, kujutades endast soklile asetatud  risttahukat, mida katab kolmnurkse frontooniga kahepoolse kaldega kivikatus, mille peal on ladina rist. Risttahuka esiküljel on tekst „Eesti wabadussõjas langenud sõdurid/ 1918.-1920.” ja kaheksa nime. Samba tagumisel küljel on kiri „Ilmasõjas langenud sõdurid 1914.-1918” ja 30 langenud sõduri nimed. Soklil on kiri „Ilmasõjas teadmata kadunud sõdurid” ja selle all 30 nime. Sammast ümbritseb sepisaed.

Kui esiküljel olevad kaheksa nime on kenasti säilinud ja siiani loetavad, siis tagaküljel olevad 60 nime on vaja samba uuendamise käigus uuesti kivisse raiuda. Kõigi langenute ja teadmata kadunud meeste nimed on õnnestunud tuvastada. Samuti oleks vaja kohendada sammast piiravat sepisaeda.

EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi sõnul on praegusel pineval ajal vaja eriti hoolega tegeleda eestlaste identiteedi, mälu ja ajaloo säilitamise ning edendamisega. „Need noored mehed, kes 20. sajandi alguses läksid Eesti vabaduse eest seisma ja langesid või jäid seejuures kadunuks, mõistsid, kui oluline on väikerahva jaoks iseseisvus ja priius. Vähim, mida meie siin ja praegu teha saame, on nende kangelaslikkust ja mälestust alal hoida ning taastada väärikal moel Eesti oludes üliharuldane mälestussammas selle 100. aastapäevaks. Nagu toonagi, mil mälestussammas rajati koguduse liikmete initsiatiivil, pidasid ka 99 aastat hiljem meie koguduse liikmed vajalikuks mälestussamba heaks hakata üle Eesti annetusi koguma,” ütles Laats.

Imeliste asjaolude tõttu on tänini alles ka samba juurde kuulunud Eesti Vabariigi Sõjaministeeriumi poolt samba avamiseks kingitud ülimalt haruldane mälestuspärg. Ainulaadne pärg elas kogu okupatsiooniaja üle Risti kiriku tornis. Samba 90. aastapäeval paigutas pärja uuesti samba juurde toonane siseminister Hanno Pevkur.

Risti kirikaias asuva Vabadussõja üliharuldase mälestussamba renoveerimiseks saab annetada EELK Risti koguduse arvelduskontodele erinevates pankades:

EE352200221053688339 (Swedbank);

EE631010052037951005 (SEB);

EE337700771000773145 (LHV).

Selgitusse märkida „Vabadussõja mälestussammas”.

1921-1940. aastatel rajati Eestis üle 150 Vabadussõjale pühendatud mälestusmärki, millest enamuse lõhkus Nõukogude võim kiiresti pärast okupatsiooni kehtestamist maha.

Jutlus palvetamisest ehk suhtlemisest Jumalaga

By Jutlus

„Suhe eeldab suhtlemist – vägagi eritasandilist suhtlemist. Elav suhe tähendab nii jagatud muresid kui ka jagatud rõõme. See tähendab nii ühist naermist kui ka võimalust kurta ja nutta. See tähendab võimalust ja julgust rääkida endast, ning samas võimalust arutada kõiksuguseid maailma asju, nii väikeseid kui suuri, nii minevikku kui tulevikku. Elav, tugev suhe peab vastu ka mõnele vihapurskele ning mõõdukamale virisemisele, aga seda siis, kui viha või virisemine ei ole kogu suhtlus. Suhtlemiseta suhet ei ole, suhe sureb lihtsalt välja. Olla kristlane tähendab suhelda Jumalaga,“ rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses emadepäeval, 14. mail 2023.

Read More