Koguduse õpetaja ülesandeks on inimeste hingehoidlik teenimine, mille kõige levinumaks viisiks on  hingehoidlik vestlus. Kuigi eestlased on üsna kinnised, ei ole vaja üritada oma murede ja probleemidega üksi hakkama saada. Tihti teeb juba südamelt ärarääkimine ja koos palvetamine koorma pisut kergemaks ning aitab probleemidele lahendust leida. Igal inimesel, olgu ta siis koguduseliige või mitte, on õigus tulla vaimuliku ehk hingekarjase juurde oma muredest rääkima ja nõu küsima.

Jeesus andis oma kirikule meelevalla kuulutada Jumala nimel pattude  andeksandmist. Luterlikus kirikus on see õigus ordineeritud kirikuõpetajal. Oma pattude tunnistamist ja absolutsiooni (pattude andeksandmise kuulutuse) vastuvõtmist nimetatakse  pihiks.

Pihile võib tulla ristitud inimene. Piht ei ole mõeldud üksnes neile, kes tunnevad oma hingel eriliselt ränka süükoormat. Piht on Jumala armuvahend, mis on antud vaimseks tervenemiseks ja pühitsuseks kõigile kristlastele. Nõnda nagu ihu vajab saunas või vannis käimist, vajab regulaarset ‘hügieeni’ ka meie hing. Iga koguduseliige võiks käia pihil vähemalt kord aastas.

Kirikuõpetajal on pihisaladuse pidamise kohustus. Seda, mida inimene on pihil vaimuliku ees tunnistanud, ei ole tollel õigust kellelegi edasi rääkida.

Soovist kirikuõpetajaga kohtuda võite alati teada anda telefoni teel (55649256) või e-aadressil risti@eelk.ee.