RistimiskleitLAPSE RISTIMINE  toimub lapsevanemate (erandina ühe vanema või lapse hooldaja) soovil. Ristimistalitusel kinnitavad nad oma tahet ja annavad tõotuse last kristlikult kasvatada. Just selleks, et olla valmis last Jumala poole juhtima, peavad lapsevanemad olema täieõiguslikud, s.t ristitud ja konfirmeeritud koguduseliikmed. Kui Sa soovid oma last ristida, aga Sul on see teekond endal läbimata, võta palun julgesti ühendust koguduse õpetajaga.

On loomulik, et vastne ilmakodanik ristitakse nii ruttu kui võimalik, soovitavalt esimestel elukuudel. Last ei tohiks jätta ilma ristimistalitusel pakutavast Jumala armust ja lunastusest. Lapse ristimisele toomine ja Looja hoolde usaldamine on parim, mida vanemad oma väikese inimese heaks teha saavad.

Vanemad valivad lapsele ristivanemad ehk vaderid. Ristivanemad on ristimisel tunnistajateks ning nad võtavad endale kaasvastutuse lapse kristliku kasvatamise eest. Just sellepärast ei saa olla ristivanemaks inimene, kes ise ei ole koguduse täieõiguslik, s.t ristitud ja leeritatud liige. Kui ristivanema kandidaadiks on inimene, kes ei ole veel ristitud-leeritatud, siis palu tal ühendust võtta koguduse õpetajaga.

Ristivanemaks võib olla ka mõne teise kiriku (nt roomakatoliku, õigeusu, metodisti vm) liige eeldusel, et selles kirikus tunnistatakse laste ristimist.

Ühel inimesel võib olla mitu ristilast. Lapsel võib olla mitu ristivanemat.

TÄISKASVANU RISTIMINE. Kui lapse ristimisel on vanemad ja vaderid need, kes annavad tõotuse kasvatada last ristiusu õpetuse kohaselt, siis täiskasvanu annab oma ristimistõotuse ise. Selle eelduseks on, et ta teab ja tunnistab ristiusku. Ristiusu tundmaõppimisel ja omaks võtmisel on toeks leerikursus. Seega toimub täiskasvanu ristimine koos tema leeriõnnistamisega.

Hädaolukorras võib täiskasvanu ristimine toimuda ilma eelneva leeriõpetuseta.

Kui soovid saada ristitud, siis võta ühendust koguduse õpetajaga või pane end kirja järgmisele leerikursusele.