Teade

Kuidas hoida hinge tervist? Risti kiriku õpetaja Annika Laats vaimse tervise taskuhäälingus „Mis mõttes?‟

By 7. jaan. 2024No Comments

Miks tasub vaimse tervise toetamise kõrval pöörata tähelepanu ka hinge hoidmisele? Mil viisil end südame- ja hingevaluks ette valmistada, et hing püsiks terve ka eluraskuste käigus? Millele peab tähelepanu pöörama inimene, kes on teistele nende elu raskeimatel hetkedel hingehoidjana toeks? Mida saavad kogukondliku vaimse tervise ennetuse eestvedajad õppida kristlikelt kogudustelt?

Võta endale aega ja kuula, mida rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats vaimse tervise teemadel taskuhäälingus „Mis mõttes?”!

Saad teada:

  • Mis põhjusel ei piisa haiglates inimeste vaimse tervise toetamiseks psühholoogidest, vaid vaja on ka hingehoidja tuge?
  • Mida on erinevat ja sarnase kutsestandardiga hingehoidja ning kirikuõpetaja rollides?
  • Mis on nii meditsiinisüsteemi kui kiriku tugevused vaimse tervise toetamisel ning kuidas saavad need kaks süsteemi omavahel edukalt meeskonnatööd teha?
  • Miks peaks õpetaja koguduse kui kogukonna eestvedajana olema pigem teeviit kui majakas?
  • Mille järgi saab mõõta hingehoiu kvaliteeti?
  • Millal on kõige õigem oma hinge eest hoolt kanda?
  • Räägime ka märkamisest, ennetusest, vaimse tervise esmaabist, halastusest, hingepidest ja paljust muust.

0:00 Sissejuhatus
1:05 Mis on “hing” ja miks vajab see hoidmist või “karjatamist”?
3:45 Annika kokkupuutekohad vaimse tervisega
8:50 Koguduse õpetaja tööülesannete mitmekesisusest ja piiride seadmisest
10:40 Õpetajate ettevalmistus vaimse tervise ja hingehoiu teemal
12:20 Kes on hingehoidja ja mida ta teeb?
16:10 Kuulamise keerukusest
19:20 Meeskonnatöö teiste vaimse tervise spetsialistidega
24:40 Julgusest, lootusest ja usaldusest elu vastu
30:00 Vaimse tervise ja hingehoiu esmaabist
33:45 Kogukondade ennetavast mõjust läbi aegade
38:19 “Piht on hingele sama mis ihule saunaskäik”
41:10 Koguduse väärtusest, ohtudest ja enesekriitika olulisusest
47:00 Õpetaja juhirollist, teeviidaks olemisest ja kolleegidevahelisest suhtlusest
55:50 Mille järgi mõõta hingehoidja töö kvaliteeti?
59:20 Ennetusest, märkamisest, halastamisest ja hingepidest
1:08 kui head ajad, oleks mõistlik leida telg
1:10:00 Kui Annika Laats oleks vaimse tervise minister
1:15:00 Kokkuvõte

Annika Laats on vaimulik ja hingehoidja. Ta on Risti Koguduse õpetaja ja töötab hingehoidjana Tallinna Lastehaiglas. Tema esmane haridustee oli meditsiinis (Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ning Tartu Meditsiinikoolis), seejärel usuteadustes (EELK Usuteaduste instituudis ning Tartu Ülikooli usuteaduskonnas). Ta on täiendanud ennast põhiliselt hingehoiu ja leinatöö vallas ning õppinud Helsingi Ülikoolis doktorantuuris süstemaatilise teoloogia alal. Annika on MTÜ Pallium, MTÜ Vaikuse lapsed ning SA Tallinna Lastehaigla eetikakomitee liige.

Vestlust juhib Jaan Aps.

Saadet saab kuulata ka „Mis mõttes?” podcasti koduleheltSpotify‘st ja Apple Podcastist.