Teade

Risti kiriku uuendatud heli- ja videotehnika

By 18. nov. 2020No Comments

Risti kirikus toimuvad jumalateenistused ja kontserdid jõuavad edaspidi veelgi laiema hulga inimesteni, sest kogudus on paigaldanud heli- ja videolahenduse, mis võimaldab teha otseülekandeid ning salvestusi.

Jumalateenistuste videosalvestustega tegime algust juba kevadel, mil koroonakriisist tingitud eriolukorras pidi kirik uksed sulgema ning leidma võimaluse jumalateenistuste jätkamiseks internetis. Seni tuli kasutada koguduseliikmete isiklikku tehnikat, kuid nüüd on kogudusel olemas varustus, millega saab heal amatöörtasemel pilti ning heli toota.

Novembris käib Risti kirikus tehnika häälestamine ning õppimine, et jumalateenistused ja kontserdid võiksid otseülekannete või salvestistena jõuda sotsiaalmeediasse ning koguduse kodulehele ristikirik.ee.

NB! Kogudus kutsub liituma meediatiimiga huvilisi, kes saaksid rakendada oma seniseid teadmisi Facebook ja YouTube Live’i kasutamisest ning õpiksid juurde kaameratööd, video- ning helirežiid.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest. Aitäh ka kõigile headele toetajatele, kes on oma annetustega kaasa aidanud, et koguduse sündmused võiksid laiemalt kättesaadavad olla! Kohtumiseni nii kirikus kui ka videoekraani vahendusel!