Teade

Ülevaade Risti koguduse (majandus)elust 2023

By 15. apr. 2024No Comments

Risti kirik

Hea Risti koguduse liige ja toetaja!

Järgnev kiri on Sulle. Selle kirjaga anname Sulle ülevaate Risti koguduse majanduselust ning tulevikuplaanidest, et Sa teaksid, milleks kogudus Sinu annetusi kasutab.

Nagu Sa tead, ei ole Eestis riigikirikut. See tähendab, et riik ei toeta kogudusi, vaid meil tuleb iseseisvalt hakkama saada. Teisisõnu saab meie armas Risti kogudus tegutseda ainult tänu Sinu/minu/meie püsivale toetusele ja annetustele.

Kui Sa peeglisse vaatad, siis näed inimest, tänu kellele on 700aastane Risti kirik puhas ja hoitud, helge ja valge. Tänu Sinule toimuvad seal jumalateenistused ja talitused, mis jõuavad otseülekande abil ka nendeni, kes ise kohale ei pääse. Soojas ja hubases kogudusemajas toimuvad kohvilauad, leerikool ja noorteüritused. Ka meie koguduse õpetaja palgafond rajaneb 100% koguduse annetustel – riik ega ükski muu organisatsioon ei anna kirikuõpetaja palgaks pennigi.

Kui jätta kõrvale PRIA ühekordne kiriku restaureerimise projektitoetus, siis laekus mullu ca 89% meie tegevuseks vajalikest vahenditest annetuste ja koguduse omatuluna. Üksnes 11% tuli väljaspoolt: sõpruskogudustelt (8000 eurot) ja tegevustoetusena Lääne-Harju Vallavalitsuselt (3000 eurot).

Jumalateenistus Risti kirikus

2023. aasta suuremad tööd

Kiriku lääneosa rõdualuse piirkonna restaureerimistööd koos elektripaigaldiste uuendamisega läksid maksma 40 884 eurot. Tuge saime nii PRIA Leader-meetmest kui ka headelt annetajatelt.

Teine oluline kulu oli meie koguduseelu keskmeks oleva kogudusemaja vundamendi ja katusealuse soojustamine (11 678 eurot).  Siin leiavad öömaja suvised teelised ja palverändurid, samuti on see eluasemeks Ukraina sõjapõgenikest emale ja tütrele.

Risti koguduse ukrainlased

Kogudusele kuuluva vana koolimaja katuse projekteerimine läks maksma 7824 eurot. Praegu on see maja eluasemeks 20 abivajajale. Neist 18 on Ukraina sõjapõgenikud, sh 11 last. Samas tegutseb ka meie taaskasutuskeskus Sõbra tuba. Maja tulevik on aga lahtine, sest sajandivanune katus lekib ning nõuab väljavahetamist, kuid uue paigaldamine käib kogudusele üle jõu.

Mõned kesksed töövaldkonnad toimivad vaikselt ja silmapaistmatult, kuid pakuvad elu rasketel hetkedel inimestele hädavajalikku tuge ja lohutust. Nii on koguduses olulisel kohal hingehoid. See on mõeldud kõigile, kelle hing on rahutu või vaevas ning murekoorem surub ligi maad. Õpetajaga tasub kohtumine kokku leppida ka siis, kui tahaksid arutleda elu ja surma, inimeseksolemise ning muude eksistentsiaalsete küsimuste üle. Lisaks kogudusemajas toimuvatele kohtumistele käib meie õpetaja Annika Laats inimeste juures ka haiglates ja kodudes.

Risti kirikaias asub Vaikuse laste rahupaik, matuse- ja mälestuspaik lastele, kes on surnud emaüsas või vastsündinueas. Risti koguduses leiavad nende lähedased vajalikku abi ja tuge oma kaotusvalus.

 2023. aasta tulud – kogusumma 132 332 eurot

PRIA Leader-meetmest saime ühekordset toetust kiriku rõdualuse piirkonna restaureerimiseks.

Omatulu = renditulu, ekskursioonid, maa võõrandamine kergliiklustee ehituseks, pangaintressid.

2023. aasta kulud – kogusumma 151 647 eurot

Kinnisvara ülalpidamine ja remont oli ülekaalukalt suurimaks kulukohaks, moodustades peaaegu poole kuludest (joonisel sinine ja selle varjundid).

Palgafond sisaldab meie õpetaja ja remondimehe töötasusid ning raamatupidamiskulusid.

Koguduseelu koondab kogu meie sisulist tegevust, sh noortetööd ja diakooniat.

Majapidamine hõlmab ka inventari soetamist ja oreli remonti.

Kirikumaksud tuleb tasuda EELK konsistooriumile vastavalt laekunud liikmeannetustele (18,5% liikmeannetuste kogusummast).

Muu kulu moodustavad kindlustuskulud, maamaks, riigilõiv ning 2023. aastal ühekordsena ka kohtukulud. Teadupärast taotlesime riigilt tagasi nii koguduselt ära võetud münte kui ka Nõukogude ajal kirikust minema viidud Kolgata gruppi. Paraku päädis kohtuvaidlus sellega, et taotletu jäi riigile ning meie kanda jäid kohtukulud. Kohus otsustas, et Risti kirik ei saa tagasi Nõukogude võimu poolt 1959. aastal Tallinna „ajutisele restaureerimisele” viidud ja praegu Niguliste muuseumis paiknevat Kolgata gruppi ehk kolme 14. sajandist pärit puitskulptuuri: Kristus ristilööduna, neitsi Maarja ja apostel Johannes. Riigikohus asja menetleda ei võtnud. 

Risti kirikaias asuv vabadussõja ausammas

Käesoleva aasta suuremad tööd

Peatselt algab meie kirikaias oleva Vabadussõja mälestussamba restaureerimine. 29. juunil tähistame selle Eesti vanima puutumatult säilinud Vabadussõjasamba sajandat aastapäeva. Muinsuskaitseamet toetab tööd 1500 euroga, eraisikute annetustest on laekunud ligi 1700 eurot, Risti kooli jõululaadalt 300 eurot. Tööde eelarvest on puudu veel ligi 1400 eurot.

Ees seisavad kirikutorni elektritööd, planeeritav kulu on ca 2000 eurot.

Risti kogudusele kuulub Arumõisa metsa- ja rohumaa, kus kunagi asus pastoraat ning kus 17. sajandil said hariduse esimesed Eesti soost koolilapsed. Sel kevadel tellisime uue metsamajandamise kava. Otsustasime vältida lageraiet, hooldusraiet aga teha ajal, mis ei häiri lindude pesitsusrahu. Hooldamist ootavad 7 aastat tagasi istutatud kuusetaimed; valgustusraiet tuleb teha enam kui 18 hektaril.

Talgud Risti koguduses

Mis lähiajal plaanis ja kus saaksid Sina kaasa lüüa?

4. mail oled kogu perega oodatud kevadtalgutele kirikaias ja kirikus.

Muuseumiöö toimub 18. mail kl 18–23. Kõlab oreli- ja harfimuusika, täistundidel põhjalik ekskursioon kirikus. Pirukakohvikusse ootame oma rahva küpsetisi, kontakt: 53 583 632 (Kaja).

Soome Kyrksläti (Kirkkonummi) sõpruskogudus tuleb külla 28.–30. juunil. Loodame neid majutada meie koguduseliikmete kodudes. Kui saad aidata, siis palun anna endast märku aadressil tiiu.roosma@gmail.com või telefonil 52 45 390 (Tiiu).

Piibliringid kogunevad igakuiselt Keilas, Nõmmel ja Tallinna vanalinnas, et hubases õhkkonnas piiblitekstide üle arutleda. Registreerida saab Risti kiriku kodulehel või tel 55 649 256 (Annika).

Raamatuklubi – kõik raamatusõbrad on oodatud kord kuus teetassi taha loetud raamatuid analüüsima. Registreerida saab Risti kiriku kodulehel või tel 52 32 978 (Sigrid).

Teeliste kirik – hoiame Risti kiriku uksed suvekuudel valla. Leia endale sobiv päev ja tule appi! Info tel 53 583 632 (Kaja).

Jumalateenistused ikka kuu 2. ja 4. pühapäeval kl 13.

Kalmistupüha Ristil 23. juunil kl 13.

Suvine leerikursus algab 13. juulil, sügisene 12. oktoobril. Regimine ja info risti@eelk.ee

Risti koguduse piibliring

Ja ära unusta, et kõik loetletu ning muugi, mis siia kirja ei mahtunud, saab sündida üksnes tänu headele, hoolivatele toetajatele. Südamest tänu, et ka Sina annad oma osa!

Võib-olla küsid Sa endalt, kui palju peaks üks aus ja ustav koguduseliige annetama. EELK soovituslik liikmeannetuse suurus on 1% sissetulekust. Viimselt tead aga Sina üksi, kui palju Sa Jumalale anda saad – mis on Sulle jõukohane ja millega Su süda rahule jääb.

Koguduse ja kiriku püsimajäämisele ja püsikulude katmisele aitab eriliselt kaasa see, kui sõlmid pangas püsikorralduse. See teeb ka Su enda elu lihtsamaks – ei pea näpuga järge ajama, kas sellekuine annetus juba tehtud või mitte – ja aitab Sul ka koormust ühtlasemalt jaotada. Kõigilt annetustelt tagastatakse tuludeklaratsiooniga 20%. Loe lisa ja leia kontonumbrid:

www.ristikirik.ee/annetamine

Tea, et oled väga oodatud koguduseelus kaasa lööma ning oma pere ja sõpru kaasa kutsuma.

Õnnistust ja rõõmu Sulle!

Risti koguduse juhatus ja nõukogu
kevadel 2024

Detail Risti kogudusemaja seinalt