Risti kirikaias, kirikaia idapoolses servas asub Vaikuse laste rahupaik.

See on koht, mis on mõeldud peredele, kelle laps on surnult sündinud või surnud vastsündinueas.

Seda kohta vajavad aga ka need, kes leinavad oma katkenud või katkestatud raseduse tõttu kaotatud last. Nii on see ühelt poolt mäletuspaik – koht, kus leinata neid, kellel hauda polegi; teisalt on see aga koht, kus saab mulda panna lapse tuha.

Võiks küsida, miks on neile lastele vaja eraldi matmiskohta. Miks ei võiks nad puhata tavalises surnuaias perehauaplatsidel? Loomulikult võivad. Rahupaik on mõeldud üksnes neile peredele, kes seda vajavad: noortele, kellel polegi oma pereplatsi; neile, kelle jaoks on väga raske viia väike, äsja südame all kantud ihu kusagile võõrale, tühjale kalmistule, kui oma surm veel mägede taga tundub olevat. Elu on näidanud, et selliseid peresid pole sugugi vähe.

Rahupaiga loomise algatus tuli just ühelt selliselt perelt, kes leidis oma leinas tuge analoogsest rahupaigast Riias. Ja nad otsustasid, et niisugune võimalus peaks olema ka Eesti peredel. Läti, Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa ja paljude teiste riikide kogemus näitab, et sellisest paigast on abi; tuge on ka teadmisest, et sa pole üksi, et on teisigi, kes sellist valu tundnud ja on ometi leidnud jõudu edasi elada.

Rahupaik on keskmeks, mille ümber koondub tugivõrgustiku töö, et pered saaksid toetuda üksteise mõistmisele ja kogemustele.

Miks asub rahupaik just Ristil? Võiks küsida – aga kus siis veel?

Küllap olete tundnud, et mõned head mõtted lihtsalt tulevad ühel hetkel teie juurde koos äratundmisega, et nii on õige – et seda on vaja ning seda lihtsalt ei tohi teostamata jätta. Nõnda juhtus ka Risti kogudusega.

Et rahupaik on esimene omasugune Eestis, siis on see mõistagi avatud kõigi eestimaalaste jaoks. On tänuväärne, kui analoogseid algatusi tekib ka mujal.
Rahupaiga ja sellega seonduva leinatöö toetuseks on loodud MTÜ Vaikuse Lapsed. Selle tegevust saab toetada, annetades MTÜ Vaikuse Lapsed kontole EE502200221048925078.

‘Vaikuselaps, las valvab Su üle Valguse Vaim – rahu ja armastus,“ – need on Doris Kareva sõnad, graveeritud rahupaiga kivisse kõigi väikeste, elamata jäänud elude mälestuseks.