Jumal saadab inimest läbi kogu tema elu. Kiriklikud talitused – ristimine, leeriõnnistamine, laulatus ja matus – on sellel teekonnal otsekui maamärgid. Need on hetked, kui Jumal inimlast eriliselt puudutab ja õnnistab. Osa kiriklikke talitusi, pihti ja hingehoidu, võib viia läbi ka kodudes.