Suur ja kõigeväeline Issand, kaitse meie armast Ukrainat,

õnnista teda oma püha kirkuse vabaduse ja valgusega. 

Ukraina hümni 1. salm

Jutlus. III advendi jumalateenistus Risti kirikus 2022

By Jutlus

Risti kirik

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 11. detsembril AD 2022

Prohvet Jesaja raamat 40:1-11

1 Trööstige, trööstige minu rahvast, ütleb teie Jumal.
2 Rääkige Jeruusalemma meele järgi ja kuulutage temale, et ta vaev on lõppenud, et ta süü on lepitatud, et ta on saanud Issanda käest kahekordselt kõigi oma pattude eest.
3 Hüüdja hääl: „Valmistage kõrbes Issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
4 Kõik orud ülendatagu ja kõik mäed ning künkad alandatagu: mis mätlik, saagu tasaseks, ja mis konarlik, siledaks maaks!
5 Siis ilmub Issanda au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Jah, Issanda suu on rääkinud.”
6 Hääl ütleb: „Kuuluta!” Ja teine kostab: „Mida ma pean kuulutama?” „Kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu õieke väljal.
7 Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui Issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi.
8 Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti.”
9 Astu kõrgele mäele, Siioni sõnumiviija, tõsta valjusti häält, Jeruusalemma sõnumiviija, tõsta, ära karda! Ütle Juuda linnadele: „Vaata, teie Jumal!”
10 Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt ja tema käsivars valitseb. Vaata, temaga koos on te palk ja tema ees on teie töötasu.
11 Otsekui karjane hoiab ta oma karja, kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, talutab imetajaid lambaid.

Mis on Jumala olemus? Mida Ta teeb või tahab? Mida me Tast arvame, millisena Teda kujutleme? Sageli näeme me Teda kui kõrgemat instantsi, kes annab hinnanguid – kes taunib või kiidab heaks, kes õpetab, jälgib ja mõõdab, kortsutab kulmu ja viibutab näppu, karistab või siis kiidab ja premeerib. Tööd on Tal seega üsna palju – muudkui jälgi, muudkui jaga ja valitse, ühele piitsa, teisele präänikut.

See on see funktsioon, mille omistame Talle meie, inimesed. Võib-olla sellepärast, et nõnda tegutseksime meie, kui me jumalad oleks.

Jumala enda mõtted näivad sellest kaugel olevat. Tal on südamel midagi sootuks muud. Tema tahab inimest trööstida. Ta tahab meid julgustada ning anda meile lootust. See on Jumala essents, Tema kõige olulisem sõnum inimesele.

Read More

Jutlus. I advendi jumalateenistus Risti kirikus 2022

By Jutlus

Jumalateenistus Risti kirikus

Risti kiriku õpetaja Annika Laatsi jutlus 27. nov AD 2022

Johannese ilmutuse raamat 3:14-22

14  Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus:
15  Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum!
16  Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust.
17  Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki – ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -,
18  siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid.
19  Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt!
20  Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga.
21  Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile.
22  Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!

Ilmutusraamat on Piibli viimane, Uue Testamendi ehk üks harvemini loetud ja käsitletud raamatuid. See tekst on üks seitsmest läkitusest tollastele ehk esimese sajandi kristlikele kogudustele. See on sõnum Laodikeia kogudusele.

Laodikeia kogudus tegutses sellenimelises linnas Väike-Aasias tänase Türgi läänepoolses osas. Seda linna seal enam pole, on vaid varemed ses kaunis paigas. Toona olid lood teised – Laodikeia oli suure Rooma impeeriumi õitsev provintsipealinn. Siin ristusid olulised kaubateed, ning kus liigub kaupa, seal liigub ka raha. Ja see raha ei liikunud lihtsalt käest kätte, vaid sealsed kodanikud olid finantsasjades eeskujulikult nutikad – Laodikeia pankasid soovitas oma ringkonnas koguni Cicero. Lisaks finantssektorile oli arenenud ka tekstiilitööstus – ses linnas toodeti suurepärast musta kangast. Ja farmaatsia – nad olid tuntud silmasalvi meistrid. Ning tagatipuks oli see võrratu kuurortide piirkond, kuna sealsetel mineraalveeallikatel teati olevat tervistav toime. No mida sa, hing, veel võiksid tahta!

Read More

Risti kiriku ajaloost

By Teade

Risti kirik

Kristuse pühale ristile pühendatud Risti kirikut asusid 13.-14. sajandi vahetusel ehitama Padise kloostri tsistertslastest mungad. Vanim osa pühakojast on idaossa jääv kooriruum. Kiriku ehitus lõpetati 15. saj esimesel poolel, kui võlviti kooriruum ja ehitati valmis pikihoone, mis on samasuguse lahendusega nagu Padise kloostri maa-alune kabel: neli võlvi lähtuvad kiirtena ühest sambast.

15. sajandil sai kirik ümara põhiplaaniga range läänetorni. Tõenäoliselt 17. sajandi I poolel varises pool torni ülaosast ning torn taastati vaid osaliselt.

Risti kujutis on näha ka torni lääneküljel sissepääsu kohal. Sealsamas on ka konsool habemiku peaga, mis on väga sarnane Padise kloostri kirikus leiduvale skulptuurile. On see näoilme kurb? Või lihtsalt tõsine? Eks pühakotta Jumala palge ette astuv patune inimene peabki oma elu peale mõteldes tõsiseks ja vaikseks jääma. Kirikus kõlav rõõmusõnum teeb rõõmsaks neid, keda iseenda ja maailma olukord tõsiseks on teinud.

Risti kirik on tähelepanuväärne ja unikaalne nii mitmeski mõttes. Risti kiriku tornis asub Eesti teadaolevalt vanim tornikell, mis on valmistatud 15. sajandi I poolel.

Vanuselt teine kell (1613) on küljemõra tõttu kasutamiskõlbmatu ning paikneb kiriku kooriruumis altari ligidal. Noorim kell, mis pühapäeviti rahvast jumalateenistusele kutsub, valati 2006. aasta talvel Saksamaal Westfaalis.

Tornikella ülesanne on heliseda nii Jumalale kui ka inimesele – esimesele kiituseks, teisele kutseks. Kella kõla kutsub inimest tardumusest ärkama ja elama koos Jumalaga. Sestap on uusimale kellale valatud tekst ‘Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnuist’ (Ef 5:14).

Risti kiriku altar

Altar on paik, mille ees on inimene oma elu kõige tähtsamatel hetkedel. Ristimisele kannavad teda vanemate käed, leeriõnnistamisele ja laulatusele astub ta sirgeselgselt ise; seejärel sirutab ta kätel Jumala ette oma lapsed, ja kui maine elu lõppenud, kantakse teda siia taas teiste kätel.

Altar ees võetakse vastu õnnistust ja usku kinnitavat armulauda; siit läkitatakse inimene ellu ja abiellu ja igavesse ellu.

Risti kiriku altarimaali autoriks peetakse tundmatut kunstnikku, kes on eeskujuks võtnud baltisaksa kunstniku Eduard von Gebhardti Tallinna Toomkirikus asuva altarimaali. Uuemate uurimuste kohaselt pole välistatud, et tegemist on hoopis selle suure meistri originaaltaisega, mis jõudis Risti kirikusse uue altari valmimisel 1872. aastal.

Risti kiriku kantsel

Risti kiriku kantsli tellis Liivi sõjas kannatada saanud pühakotta Padise mõisahärra Thomas von Ramm 1630. aastal Tobias Heintzelt.

Mõnikord on oma mõtete ja tunnete väljendamiseks tarvis muudki kui sõnu. Vahel on hea laulda, ja vahel hoopis vait olla ning lasta helidel voolata. Kuulsa orelimeistri Gustav Normanni valmistatud orel on Vihterpalu mõisahärra Gustav von Knorringi kingitus (1852). Kogudus lasi oreli annetajate toel restaureerida 2008. aastal.

Kiriku pikihoone idamüüril on näha jäljed seal kunagi seisnud kaunitest skulptuuridest, 14. saj. Reinimaal nikerdatud üleelusuuruste figuuridega Kolgata-grupist: Kristus ristilööduna, neitsi Maarja ja apostel Johannes. Nõukogude võimu ajal 1959. a maikuus viidi puitskultpuurid “ajutisele restaureerimisele” kunstimuuseumi, ja olgugi, et sellest on enam kui pool sajandit möödas ning riigikordki vahepeal muutunud, pole kogudusel tänaseni õnnestunud oma vara tagasi saada. Skulptuurid on nähtaval Tallinna Niguliste kiriku Antoniuse kabelis.

Kiriku seinu katvate viimistluskihtide alt on restaureerimistööde käigus viimastel aastatel välja tulnud mitmeid maalinguid, millest vanimad ulatuvad Liivi sõja järgsesse perioodi. Laest leitud kaks värvilist tähtvõlvi imitatsiooni on tõenäoliselt maalitud 17. sajandil. Algselt kalasabamustri tehnikaga maalitud jooni on hiljem värskendatud ühtlase joonega. Samuti ehivad maalingud kiriku akende ümbrust ning võlve. Sõlmristide ja ornamentide esialgne dateering on 18. sajandi II pool.
Keskajal koguti annetusi rahapakkudesse, mille vahetas 19. sajandil pikkamööda välja korjanduskarp või rahakassa. Risti kiriku kolme tabalukuga rahapakk pärineb ilmselt 17.sajandist ning taoliseid on Eestis alla kümne. Rahapakk sai restaureeritud 2013. aastal.

Risti kirikus on kuulutatud rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest juba 700 aastat. Kõrgudes üle aja ja ümbruskonna, on kirik meie vanemate usu võimsaks monumendiks. Kristus on kalju, mis oli nende elu aluseks. Meiegi elu vajab pidet, ja meie hing vajab hingepidet. Eesmärke, mille poole püüelda, on mitmesuguseid, kuid rahutud on meie südamed seni, kuni nad leiavad rahu Jumalas.