Kirjuta meile Asukoht Kontakt Leader Eesti

Vaikuse laste rahupaik

Risti kirikaias asub üks väga eriline paik - Vaikuse laste rahupaik.

See on koht, mis on mõeldud peredele, kelle laps on surnult sündinud või surnud vastsündinueas.

Kuid sellist mälestuspaika vajavad ka paljud, kes leinavad oma looteeas ehk siis katkenud või katkestatud raseduse tõttu kaotatud last.
Nii on see ühelt poolt mäletuspaik - koht, kus leinata neid, kellel hauda polegi; teisalt on see aga koht, kus saab mulda panna lapse tuha.

Võiks küsida, miks on neile lastele vaja eraldi matmiskohta? Miks ei võiks nad puhata tavalises surnuaias perehauaplatsidel?
Loomulikult võivad. Rahupaik on mõeldud üksnes neile peredele, kes seda vajavad: noortele, kellel polegi oma pereplatsi kusagil kalmistul; neile, kelle jaoks on väga raske viia väike, äsja südame all kantud ihu kusagile võõrale, tühjale kalmistule, kui oma surm veel mägede taga tundub olevat. Ja elu on näidanud, et selliseid peresid pole sugugi vähe.

Rahupaiga loomise algatus tuli just ühelt selliselt perelt, kes leidsid oma leinas tuge analoogsest rahupaigast Riias. Ja nad leidsid, et niisugune võimalus peaks olema ka Eesti peredel.
Läti, Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa ja paljude teiste riikide kogemus näitab, et sellisest paigast on abi; tuge on ka teadmisest, et sa pole üksi, et on teisigi, kes seda pöörast valu tundnud ja ometi leidnud jõudu edasi elada.

Rahupaik on keskmeks, mille ümber koondub tugivõrgustiku töö, et pered saaksid toetuda üksteise mõistmisele ja kogemustele.

Miks tehti rahupaik aga just Ristile?
Võiks küsida - aga kuhu siis veel?

Küllap olete tundnud, et mõned head mõtted ja ideed lihtsalt tulevad ühel hetkel teie juurde. Ja sa tunned ära, et see on nii õige, nii vajalik mõte, et seda lihtsalt ei tohi teostamata jätta. Nõnda juhtus ka Risti kogudusega, ja tänu Jumalale, et see on kogudus, mis nii tõsise ja valusa teemaga seotud ettevõtmisele õla alla otsustas panna.

Et rahupaik on esimene omasugune Eestis, siis on see mõistagi avatud kõigi eestimaalaste jaoks. On tänuväärne, kui edaspidi tuleb analoogseid algatusi ka mujal.

Rahupaiga ja sellega seonduva leinatöö toetuseks on loodud MTÜ Vaikuse Lapsed. Selle tegevust saab toetada, annetades MTÜ Vaikuse Lapsed a/a 221048925078.

'Vaikuselaps, las valvab Su üle Valguse Vaim - rahu ja armastus,“ - need on Doris Kareva sõnad, graveeritud rahupaiga kivisse kõigi väikeste, elamata jäänud elude mälestuseks.

www.vaiksed.ee