Risti Vabadussõja sammas 100

By Teade

Sel suvel, 29. juunil 2024 saab 100-aastaseks Risti Vabadussõja sammas – vanim Vabadussõja mälestusmärk Eestis, mis elas puutumatuna üle nõukogude okupatsiooni.

Meie kogudus on seda kirikaias asuvat mälestussammast terve sajandi vältel hooldanud ning samba üle ka võõrvõimu aastatel vaikset uhkust tundnud.

Soovime samba juubelit väärikalt tähistada ning mälestada Vabadussõjas langenud noori mehi.

Koguneme värskelt renoveeritud ausamba juurde Risti kirikaias Harju-Ristil laupäeval, 29. juunil kl 11–12. Kaetud on kohvilaud.

Pärast ametliku osa lõppu on külalistel võimalus osaleda ekskursioonil keskaegses Risti kirikus.

Olete väga oodatud!

Info tel 55649256, risti@eelk.ee

Risti koguduse palvekaardid ootavad sind kirikus

By Teade

Kui sul vahel on tunne, et.. et sa ei tea, kuidas edasi suuta ja tahta… kuidas leppida ja rahu leida… kuidas toetada ja aidata…. kuidas iseendas ja isendaga olla… on sulle ehk abiks Risti koguduse palvekaardid. Leiad need ka paberkujul kirikus. Võta, loe, palveta, jaga…

Jutlus igatsusest

By Jutlus


„Uskumusi ja religioone on maailmas erinevaid. Väljendusvormid võivad olla väga isesugused, aga kõigi nende sisim püüe on taastada ühtekuuluvust olemise alusega. Inimene igatseb leida mõtet ja tähendust – ta otsib teed oma Looja juurde. Me oleme igatsevad inimesed. Igatsus ei ole võõras kellelegi. Võib-olla oleme päriselt elus just niikaua, kuni suudame midagi igatseda,” rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats jutluses leeripühal, 9, juunil 2024.

Kuula või loe jutlust:

Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, sest tema läbi on meil mõlemal ühesainsas Vaimus ligipääs Isa juurde. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus. Ef 2:17-22

Lõhedest kõneleme me üsna palju. Meil on palgalõhe ja majanduslikust ebavõrdsusest tingitud lõhed ning põlvkondade vaheline lõhe. Üha enam on läänemaailmas juttu ka maailmavaatelistest ja väärtuspõhistest lõhedest, ning neile paneb jõuliselt hagu alla meie kuritegelik idanaaber.

Mingi piirini on lõhed kui erinevused normaalsed ja vajalikud. Palju hirmsam oleks, kui meist püütaks moodustada ühtset monoliitset massi. Selline ,,ühtsus“ on omane ainult diktaatorilikele režiimidele, kus on üks õige partei ja kõik peavadki astuma rivisammul ning mõtlema ja tundma ühtemoodi. Hoidku meid Jumal sellise ühtsuse eest.

Read More

Risti kirikust sai suveks taas teeliste kirik

By Teade

Alates 1. juunist kuni suve lõpuni on Risti kirik taas teeliste kirik! See tähendab, et kiriku uksed on avatud kuuel nädalapäeval, teisipäevast pühapäevani kell 12.30–18.00, et osutada külalislahkust nii turistidele kui ka neile, kel vaja vaikuses pisut hinge tõmmata.

Kirikut külastades saab minna torni vaatama Eesti vanimat toimivat kirikukella, mis pärit 15. sajandist. Tornis saab omale iseteenindavas kohvikus kohvi ja teed keeta ning imekauneid maastikuvaateid nautida. Võimalik on kokku leppida ka ekskursioon, kirjutades risti@eelk.ee

Üle-eestilise Teeliste Kiriku programmi kohta leiad infot: www.teelistekirikud.ekn.ee

Risti kiriku ajaloo kohta saad lugeda: www.ristikirik.ee/risti-kiriku-ajalugu

Jutlus pühast kolmainsusest

By Jutlus

Valge tuvi kui Püha Vaimu sümbol

„Piiblis ei kõnelda kolmainujumalast. Sellist terminit ei ole. Aga terve pühakiri kõneleb Jumala väga erinevatest tegutsemisviisidest, mis kõik on suunatud sellele, et tema loodu võiks elada – et see ei hukkuks, vaid oleks täis rõõmu ja elu. Ja kui kõiki neid Jumala tegutsemisviise kokku koondada ning seletada püüti, tundus kristlastele mõistlik teha seda kolme põhilise alajaotuse kaudu. Kristlik kirik on läbi aastasadade kõnelenud Jumalast kui Loojast, Lunastajast ja Pühitsejast,“ rääkis Risti kiriku õpetaja Annika Laats 26. mail 2024 Risti kirikus peetud jutluses pühast kolmainsusest.

Read More

Jutlus. Et meist ei saaks vangid meie eneste maailmas

By Jutlus

Nelipühad Risti kirikus

„Meil on tarvis jõuda kiiremini, kõrgemale ja kaugemale. On tarvis veel, ja siis natuke veel. Võib-olla pisut rohkemgi, sest ega küll küllale liiga tee. Aga hing on juba paelaga kaelas. Toss on väljas. Hull lugu, kui kogu aeg tuleb otsida tunnustust – ülemuse ja kolleegide oma, üldsuse ja naabrite oma. On tarvis heakskiitu projektitaotlustele ja grantidele, ja selline heakskiit näib kiitvat heaks mindki. Aga meie hing võib selle keskel ära väsida. Kogu maailm võib hingetuks muutuda. Sest me oleme loodud teisiti,“ rääkis õpetaja Annika Laats jutluses Risti kirikus nelipühal, 19. mail 2024.

Kuula jutlust:

Alguses, kui maa oli tühi ja paljas ja kõikjal laius pimedus, hõljus sügavuse kohal Jumala Vaim. Tema oli juba enne loomise algust – Jumala Vaim, kes teeb elavaks. Kui Jumala Vaim oma Sõnaga maailma puudutab, puhkeb see õide. Kui Jumal oma hinguse ära võtab, vaob maailm kaduvikku. Me elame Jumala Vaimu väes. Tema hinguses oleme me elusad.

Ja Jumalal on oma lugu inimkonnaga, on päris oma lugu igaühega meist. Jumala lugu nimetatakse teoloogias õndsus- või lunastuslooks. See lugu kõneleb päästmisest – sellest, mismoodi Jumal saab meid tervendada ja kaduvikust välja tõmmata, ning õigupoolest sellest, kuidas Ta seda teebki. See on nagu üks punane lõng, mis jookseb läbi kogu inimkonna ajaloo. Sellel lool on erinevaid tahke, selle jutustamiseks kasutab Pühakiri väga erinevaid kujundeid ja pilte. Täna, nelipühal, on fookuses Püha Vaim ja Tema töö meie seas.

Read More

Suur maalritöö: 8. juunil toimub Risti kogudusemaja värvimine

By Teade

Risti kogudusemaja

Uus võimalus kõigile, kes ei saanud tänavu Risti koguduse kevadtalgutel osaleda: olete oodatud täiendavale talgupäevale nimega suur maalritöö, mil värvime koos üle kogudusemaja seinad.

Suur maalritöö toimub laupäeval, 8. juunil algusega kl 11 Harju-Ristil. Oodatud on kõik, kes värvimisest rõõmu tunnevad ja kellele kogudusemaja heakord tähtis.

Oma tulekust anna palun teada risti@eelk.ee, et oskaksime varuda töövahendeid.